De zeven werken van de regering-Michel

Tijdens het voorlezen van de beleidsverklaring zondagmiddag in de Kamer, ging premier Charles Michel (MR) grondig in op zeven strategische hervormingen. Een overzicht.

Premier Michel vatte zondag de regeringsmaatregelen samen aan de hand van zeven punten, zeven strategische doelstelling.

1. De eerste hervorming betreft de modernisering van de arbeidsmarkt. Michel had onder meer aandacht voor werkbaar werk. ‘De 38-urenweek blijft bestaan maar wordt voortaan berekend op jaarbasis. Wie beweert dat we nu 45-uur per week gaan werken, liegt’, aldus Michel. De premier benadrukte ook dat telewerken in de toekomst eenvoudiger moet worden.

2. Een volgende hervorming betreft de aanpassing van de wet van 1996 over concurrentie en loonvorming. Michel zei dat de index en de stijging volgens barema’s blijven bestaan, maar dat de loonnorm voortaan tweejaarlijks geëvalueerd zal worden en vergeleken met de buurlanden.

3. Een derde aandachtspunt zijn de extra inspanningen in de e-commerce. ‘We kunnen tienduizenden jobs creëren in de digitale sector’, gelooft Michel. ‘Ons land wil een pionier zijn.’ Daarom zal nachtwerk voor bedrijven beter geregeld worden. ‘Zo kunnen we met gelijke wapens strijden tegen onze buurlanden.’

4. Vervolgens hecht de regering ook belang aan de vrije mobiliteitskeuze. Zo moeten werknemers naast een bedrijfswagen ook kunnen kiezen voor andere mobiliteitsvormen. ‘Mensen moeten de kans hebben om een andere keuze te maken’, klinkt het.

5. De hervorming van de pensioenen. De regering blijft de koopkracht van de gepensioneerden beschermen en ‘de globale besparing van 1,5 miljard tegen 2020 biedt een waarborg voor de toekomstige generaties.’ Wel wordt de tweede pensioenpijler veralgemeend.

6. De regering heeft ook aandacht voor de hervormingen in de gezondheidszorg. Michel wil inzetten op betere integratie van langdurig zieken en de grotere responsabilisering. ‘Ons zorgsysteem behoort tot de besten van de wereld’, klonk het.

7. Een laatste aandachtspunt zijn de investeringen en belastingen. De taak van de regering? ‘De aantrekkelijkheid van ons land vergroten’. De premier had het over de onderzoeken naar de meerwaardebelasting, de hervorming van de vennootschapsbelasting en het stimuleren van kmo-aandelen.

(bron: standaard.be - 16/10/2016)

Gepubliceerd op 17-10-2016

  79