De Block en Peeters treden op tegen misbruik flexi-jobs

Werkgevers die personeel onterecht als flexi-jobbers aangeven, zullen dat voortaan voelen in hun portemonnee wanneer ze tegen de lamp lopen. De federale ministerraad heeft ingestemd met de aanpak die ministers Maggie De Block (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) in een KB hebben uitgewerkt.

Om als flexi-jobber in aanmerking te kunnen komen, moeten werknemers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer minstens een 4/5-contract op zak hebben.

Tot op vandaag moesten de inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nog ter plaatse controles gaan uitvoeren. De Block en Peeters gooien dat nu om en voorzien dat de RSZ in de toekomst elektronisch zal kunnen optreden.

Blijkt dat een aangegeven flexi-jobber niet aan de voorwaarden voldoet, dan zal de RSZ het flexiloon bovendien met 2,25 kunnen vermenigvuldigen en op basis daarvan de sociale bijdragen berekenen. De facto betekent dit dat de werkgever wat slechter af is, omdat de bedragen wat hoger uitkomen dan wanneer de werkgever correct ingeschreven zou zijn.

"Bedoeling is de sector ertoe aan te zetten het juiste contract door te geven aan de RSZ en oneigenlijk gebruik van het systeem van flexi-jobs te bestrijden", besluit De Block.

(bron: deredactie.be - 15/04/2016)

Gepubliceerd op 18-07-2016

  65