Belasting op bedrijfswagen stijgt na Nieuwjaar

Wie een bedrijfswagen ter beschikking heeft, zal daar na Nieuwjaar meer belastingen op betalen. Dat is een gevolg van de jaarlijkse aanpassing van de referentie-uitstoot.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en die wagen ook voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken, wordt belast op dat voordeel. De belasting wordt niet berekend op het werkelijke voordeel, maar op een forfait: het voordeel van alle aard. Een van de elementen in de berekeningsformule is de CO2-uitstoot.

Omdat auto’s steeds milieuvriendelijker worden, wordt elk jaar een referentie-uitstoot vastgelegd. Die daalt vanaf 1 januari voor zowel diesel- als benzinewagens, waardoor het belastbare voordeel stijgt. Voor de meeste wagens gaat het om een stijging van 1 à 3 procent. (bron: netto.tijd.be - 23/11/2016)

Gepubliceerd op 24-11-2016

  86