Bacquelaine: 'Geef al na 20 jaar werken minimumpensioen'

Wie 20 jaar effectief gewerkt heeft, moet recht hebben op het minimumpensioen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) werkt aan een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken vanaf 2018, schrijven De Tijd en L’Echo donderdag. Het kadert in de plannen om de link tussen werken en het pensioen te versterken.

Momenteel vereist het minimumpensioen een loopbaan van minstens 30 jaar. Die 30 jaar omvat de effectief gewerkte periodes, maar ook de gelijkgestelde periodes waarin iemand niet werkt maar wel pensioenrechten opbouwt. Bijvoorbeeld tijdens werkloosheid of ouderschapsverlof. De minister behoudt die loopbaanvoorwaarde, maar wil er een tweede ondergrens naast leggen. 'We willen iedereen met een minimumperiode van effectief gepresteerde arbeid, bijvoorbeeld 20 jaar, toegang geven tot het minimumpensioen, ook al voldoet hij niet aan de loopbaanvereiste van 30 jaar', zegt Bacquelaine in de krant.

De minister wil ook aan meer mensen met een gemengde loopbaan het minimumpensioen toekennen. Hij stelt voor om vanaf 2018 alle loopbaanjaren als ambtenaar, werknemer of zelfstandige samen te tellen om te kijken of aan de minimale loopbaanlengte voldaan is. Nu worden de jaren als ambtenaar niet opgeteld bij de jaren als werknemer of als zelfstandige. (bron: de standaard )

Gepubliceerd op 11-02-2016

  61