Aantal langdurig zieken stijgt nog, maar minder snel

Eind vorig jaar telde de ziekteverzekering 391.692 langdurig zieken, een nieuw record. De aanhoudende stijging heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met het toenemende aantal burn-outs en rugklachten. Toch valt het op dat de stijging vorig jaar minder groot was in vergelijking met de twee voorgaande jaren.

De beroepsbevolking veroudert niet alleen, het risico op langdurige ziekte is ook groter bij ouderen. Dat vergrijzingseffect wordt ook versterkt door het regeringsbeleid om ouderen langer aan de slag te houden en uitvalswegen zoals brugpensioen en tijdskrediet in te perken.

Daarnaast is er de enorme toename van burn-out, depressie en rugklachten. Dat verklaart waarom ook alsmaar meer jongeren langdurig ziek zijn. (bron: deredactie.be - 13/04/2017)

Gepubliceerd op 13-04-2017

  53