Vlaamse subsidies voor ‘hulpverenigingen daders en slachtoffers van misdrijven’

image00289.jpg(289)De Vlaamse Gemeenschap is sinds de Zesde Staatshervorming bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. Binnen die bevoegdheid valt ook de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelden, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden en voor slachtoffers van misdrijven en hun onmiddellijke omgeving. Het gaat onder meer om de herstelbemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg, waarop geen beroep wordt gedaan ter uitvoering van een gerechtelijk beslissing of van een administratieve beslissing.

Via het Verzameldecreet Welzijn van 15 juli 2016 wordt een juridische basis gecreëerd voor die subsidiëring. Tegelijk wordt in een rechtsgrond voorzien voor de subsidiering van initiatieven die gespecialiseerde programma’s of samenwerkingsverbanden aanbieden voor verdachten, inverdenkinggestelden, beklaagden, strafrechtelijk veroordeelden of geïnterneerden, ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid (om een werkstraf of een dienstverlening uit t voeren, een opleiding te volgen of een behandeling te ondergaan). Die rechtsgrond geldt ook voor initiatieven die ter ondersteuning van die programma’s en samenwerkingsverbanden worden opgezet.

De materie vraagt nog een pak uitvoeringsbepalingen. Art. 105 en 106 traden alvast in werking op 29 augustus 2016.


Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016. (art 105 en 106 Decreet WVG)

Gepubliceerd op 30-08-2016

  109