‘Verhoor van verdachten kan beter altijd worden opgenomen’

Alle verhoren van verdachten zouden best opgenomen worden op video. Dat is de aanbeveling die advocaat-generaal Yves Liégeois deed tijdens een symposium over het verdachtenverhoor, vorige week in Hasselt.
Het symposium wilde de aandacht vestigen op een nieuw boek van editors Rudi Schellingen en Nienke Scholten over het verdachtenverhoor door de politie. Dat boek besteedt ook extra aandacht aan de relatie tussen de politie en de advocaten die het verhoor bijwonen in het kader van de Salduz-bijstand.

Ruth Boone

OpnemenRudi Schellingen is politiecommissaris in Genk, en liet al in 2012 in deze krant weten dat daar alle verhoren op video worden opgenomen. ‘Alle verhoren worden geregistreerd omwille van transparantie en om discussie achteraf te vermijden. Maar ook omdat men tijdens een verhoor van enkele uren niet alles mentaal kan opslaan. Een video-opname kan achteraf worden bekeken om de finesses er uit te halen. En de beelden kan je ook gebruiken voor een soort review. De beelden kunnen worden bekeken en geëvalueerd door jezelf, collega’s en gedragsdeskundigen. Een audiovisuele registratie heeft veel meer voordelen dan het indekken van de politie.’ Dat de videoregistratie nog niet overal in het land gebeurt, heeft budgettaire redenen, maar toch is het volgens Yves Liégeois aan te bevelen.

Liégeois pleitte tijdens het symposium ook voor een richtlijn van het openbaar ministerie over categorie 2-verhoren. Bij die verhoren zijn verdachten niet gearresteerd, en worden ze verhoord voor misdrijven waarop – in theorie – een jaar gevangenisstraf staat. Die categorie wordt problematisch eens de Europese richtlijn over de uitbreiding van de Salduz-bijstand bij verhoren in 2016 van kracht wordt.

BONDGENOOT

In het boek dat tijdens het symposium werd voorgesteld, worden de politieagenten aangespoord om de advocaat tijdens het verhoor als een bondgenoot te beschouwen, ‘eerder dan een vreemde en storende eend in de bijt’. Verder wordt er gepleit voor meer uniforme gedragscodes over het gedrag van advocaten tijdens de bijstand bij het verhoor. Nu zijn de wettelijke bepalingen daarover nog schaars, en de reglementen van de ordes zijn niet afdwingbare aanbevelingen. Tot zo lang blijven duidelijke individuele afspraken dus geboden. Op het symposium werd alvast duidelijk dat er nog heel wat vragen bestaan, zowel bij de advocatuur als bij de politieagenten, over wat wel en niet kan tijdens een verhoor.

Rudi Schellingen en Nienke Scholten (ed.), Het verdachtenverhoor, meer dan het stellen van vragen, Kluwer, 2014, 314p.

Dit artikel verscheen in De Juristenkrant van 14 mei 2014 (nr. 289).

Gepubliceerd op 16-05-2014

  178