Symposium: het verdachtenverhoor

beeld1Taru Spronken (Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Nederland) licht de impact van Salduz vanuit Europees perspectief toe, terwijl Yves Liégeois (Eerste Advocaat-generaal en voormalig procureur-generaal) op het Belgische perspectief zal focussen. Er wordt daarnaast bijzondere aandacht besteed aan het horen van kwetsbare verdachten en aan de rol van de advocaat bij het verhoor (Anna Ogordova, onderzoeker). In het paneldebat zetelen verschillende sprekers waaronder ook Rudi Schellingen en Wesley Venstermans, beiden docent verhoortechnieken en Robert Horselenberg (Universitair docent Rechtspsychologie).

Programma

8u30: Onthaal
9u00: Intro gedeputeerde provincie Limburg – PLOT Ludwig Vandenhove
9u10: Inleiding door dagvoorzitter Miet Vanderhallen
9u20: Taru Spronken De impact van Salduz in Europees perspectief.
De EU-richtlijn toegang tot een advocaat in strafprocedures 2013/48/EU, PB L 294
10u05: Yves Liégeois De impact van Salduz in Belgisch perspectief.
De EU-richtlijn toegang tot een advocaat in strafprocedures 2013/48/EU, PB L 294 toegepast op de Belgische situatie.
10u50: Koffiepauze
11u15: Anna Ogorodova The role of the lawyer within suspect interviewing
12u00: Middaglunch
13u00: Jannie Van Der Sleen Het horen van kwetsbare verdachten
13u45: Een interactieve trip doorheen het handboek:”Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen” met aansluitend paneldebat (panelleden: Taru Spronken, Yves Liégois, Robert HorselenbergWesley Venstermans, Anna Ogorodova, Rudi Schellingen)

Twitter mee
#verhoor2014

Praktisch 

Gepubliceerd op 25-04-2014

  118