Strafuitvoeringsrechtbank voor korte straffen opnieuw uitgesteld

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB’s) zullen zich ook dit jaar niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 januari 2016. Opnieuw ligt geldgebrek aan de basis van die beslissing. Maar de nieuwe bevoegdheid zou ook te veel werk meebrengen voor de rechters van de SURB’s die al extra taken kregen door de interneringswet van 5 mei 2014. 

De uitvoering van de interneringswet is in volle voorbereiding, aangezien de bepalingen gelden vanaf 2016. Bovendien wordt de problematiek van de SURB’s ook behandeld in het nieuwe Justitieplan en het wetsontwerp “potpourri II” dat het systeem op een aantal punten wijzigt.

Het is nu al de vijfde keer dat voor uitstel wordt gekozen. Normaal moesten de strafuitvoeringsrechtbanken al sinds 2007 beslissen over de uitvoering van straffen met een uitvoerbaar gedeelte van 3 jaar of minder. Het laatste uitstel dateert van 31 december 2012, toen werd 1 september 2015 als deadline vastgelegd. Maar bijna 10 jaar later is het dus nog steeds een ministeriële bevoegdheid en blijft de omzendbrief van 17 januari 2005 van toepassing.

De wetgever verschuift trouwens niet alleen de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken. Ook de inwerkingtreding van de wet op de strafuitvoering voor korte gevangenisstraffen wordt uitgesteld.

De wet van 10 augustus 2015 over het uitstel treedt in werking op 1 september 2015.

Gepubliceerd op 18-08-2015

  138