Procureur Ine Van Wymersch: ‘Focus verleggen naar wat burger van ons verwacht’

Uit De Juristenkrant nr. 289 van 15 mei 2019

Van woordvoerder van het jaar tot jongste procureur des Konings van het land. Ine Van Wymersch (38) neemt de nieuwe uitdaging met beide handen aan. ‘Ik wil een steen verleggen’, zegt ze resoluut. Communicatie blijft daarbij de rode draad. ‘Als het parket klantgericht wil zijn, dan moet de burger weten waar wij mee bezig zijn.’

Gepubliceerd op 16-05-2019

Van Wymersch: ‘Ik wil dat het parket zich meer gaat gedragen als een dienstverlenende organisatie. Daar zit de grote evolutie voor justitie de komende jaren. We werken voor de burger, voor het slachtoffer. Dat moeten we beseffen en daar moeten we van overtuigd zijn. En we moeten het principe vertalen naar onze werkprocessen. We mogen ons niet opsluiten ergens in een duister justitiepaleis en bezig zijn met zaken die we juridisch-technisch interessant vinden. Telkens moeten we de vraag stellen of de maatschappij er beter van wordt.’

‘Als magistraten moeten we de reflex hebben om te denken aan het slachtoffer. En dan bedoel ik niet alleen de slachtoffers van een moordpoging. Misschien moeten we meer mensen inzetten op verkeersveiligheid. Daar krijgt iedereen vroeg of laat mee te maken en als het misgaat zijn de gevolgen gigantisch. Daar kan je alleen iets bereiken als je alles systematisch gaat vervolgen in plaats van onze beste mensen alleen maar op zware criminaliteit te zetten. Daar krijgt een minder grote groep ooit mee te maken. Uiteraard zijn ook daar de gevolgen en trauma’s zeker niet te negeren. Het is dus zoeken naar precaire evenwichten.’

Ine Van Wymersch
(c) Elisabeth Broekaert

Na een uitstel heeft het Vlaams parlement in februari het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd dat in september in werking zou moeten treden. Welke concrete gevolgen zal dat hebben voor onderzoeken naar minderjarige verdachten?

‘De nieuwe principes zijn best ok. Op papier toch zeker. Er is de verantwoordelijkheid van jongeren vanaf twaalf jaar als vertrekpunt. Er zijn de snelle, constructieve en herstelgerichte reacties op delicten gepleegd door minderjarigen. Maar ik hoor liever jeugdbeschermingsrecht. Het heet nu ‘jeugddelinquentierecht’, maar langs de andere kant schaft men wel een aantal gesloten modules af. Dat begrijp ik niet. Als je gaat kijken naar de problematiek van tienerpooiers… Als je een meisje dat slachtoffer is terug naar school wil sturen en een normaal leven wil laten leiden, dan haal je haar best eerst wel weg uit het thuismilieu. De kans dat een tienerpooier uit Schaarbeek naar Beernem komt om zijn slachtoffer te blijven beïnvloeden, is toch aanzienlijk kleiner. Maar die optie hebben we nu niet meer. Dat is een verarming. Ik begrijp de overwegingen niet om zulke keuzes te maken. Ze hebben de jeugdmagistraten hierover gehoord en die zitten allemaal op dezelfde lijn. Wat is er toch zo moeilijk aan luisteren naar de mensen op het terrein?’

Is het niet stilaan tijd dat parketwoordvoerder een fulltime taak wordt?

‘Ik denk niet dat iedereen er al van overtuigd is dat communicatie minstens even belangrijk is als de core business van het openbaar ministerie. Als de focus is dat het parket een klantgerichte organisatie is, dan is communicatie met de burger, de klant cruciaal. Wij kunnen wel weten dat we goed bezig zijn, maar ook de burger moet dat weten. Nu moet je het geluk hebben binnen het parket dat je iemand vindt die dat wil doen. In Halle-Vilvoorde heb ik nu ook twee goede zielen die bijzonder communicatief zijn en dat er bij willen doen. Het is momenteel niet mogelijk om daar iemand voor vrij te maken.’

‘Langs de andere kant: om een goede woordvoerder te zijn moet je ook wel voeling hebben met het werk en de organisatie waarvoor je staat. Ik geloof niet in een externe kracht die dat zou doen. Als Peter De Waele in zijn uniform sprak voor de federale politie, was dat geloofwaardig.’

Wat zouden na de verkiezingen de prioriteiten voor justitie moeten zijn?

‘Ik denk dat we onmiddellijk met een digitaal dossier moeten gaan werken. Het informaticasysteem dat nu uitgerold is, dateert van 1997. Dat is met tabbladen, control, shift, alt, F7… Digitale prehistorie is dat. Als mijn kinderen van zender veranderen, swipen ze over het televisiescherm.’

‘Een deftig informaticasysteem zou er ook toe leiden dat we minder ruimte nodig hebben omdat mensen van thuis kunnen werken. Je zou ook minder mensen nodig hebben om hetzelfde te kunnen doen omdat mensen zich met de kerntaken zouden kunnen bezighouden.’

‘Maar als je als overheid steeds te weinig investeert, dan krijg je niet de goede firma’s die de informatica ontwikkelen en dan heb je niet de beste systemen. Nu komt het zoveelste bedrijf de werkprocessen eens in kaart brengen en dan is het budget weer op.’

‘Er is ook geen werklastmeting en dus hebben we niet het juiste aantal mensen. Ik probeer me in te beelden dat een multinational ergens een vestiging wil openen, maar geen cijfers heeft om te kunnen inschatten hoeveel personeel daar aan de slag moet. Dat is ondenkbaar.’

  980