Ook ’s nachts huiszoekingen mogelijk bij terroristische misdrijven

Voortaan kunnen er dag en nacht huiszoekingen gebeuren bij terroristische misdrijven. Tot nu konden huiszoekingen alleen overdag, tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds.


Huiszoekingen 24 uur op 24 uur kunnen trouwens voortaan ook bij bendevorming met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen, en bij het misdrijf criminele organisatie. Maar in die beide gevallen alleen maar wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat op de betrokken plek vuurwapens, explosieven, kernwapens of biologische of chemische wapens aanwezig zijn. Of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht. Zijn die aanwijzingen er niet, dan kunnen huiszoekingen alleen overdag.


De onderzoeksrechter moet niet verantwoorden waarom hij de huiszoeking ’s nachts laat uitvoeren.

Door huiszoekingen ook ‘s nacht toe te laten, worden snelle interventies mogelijk. Iets wat nodig kan zijn om aanwijzingen te kunnen verzamelen. Bovendien kunnen huiszoekingen bij dergelijke misdrijven ook gevaarlijk zijn voor de politiediensten. Door ze ‘s nachts uit te voeren, is de kans op bedreiging met vuurwapens of explosieven iets geringer.

Er zijn al langer een aantal gevallen waarin huiszoekingen ‘s nachts kunnen gebeuren, bijvoorbeeld bij een op heterdaad ontdekt misdrijf.

Artikel 3 van de Wet van 27 april 2016 treedt in werking op 19 mei 2016.

Ilse Vogelaere

Wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (art. 3), BS 9 mei 2016

Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht (art. 1)  

Gepubliceerd op 10-05-2016

  284