Nationaal noodplan voor terroristische aanslag of gijzelneming

Er is een nationaal noodplan opgemaakt dat gericht is op de aanpak van crisissituaties die ontstaan bij een terroristische aanslag of gijzelneming.

Het noodplan kwam er op voordracht van de eerste minister en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het is ‘vastgelegd’ in bijlage bij een KB dat op 18 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Maar de bijlage mét het noodplan is niet gepubliceerd. Wordt dus vervolgd…

Steven Bellemans

Concreet
Het noodplan zelf is dus nog niet gepubliceerd. Maar dit kunnen we wel al meegeven:

  1. Wat de gerechtelijke autoriteit betreft, zal het strafrechtelijk onderzoek vanuit Brussel gevoerd worden door de federale procureur.
  2. Een terroristische gijzelneming of aanslag kan zich onverwacht voordoen, maar kan ook het resultaat zijn van een al geïdentificeerde dreiging die zich toch gematerialiseerd heeft. Daarom voorziet het noodplan in een procedure van vooralarm om via alarm- en beheersmaatregelen de geïdentificeerde dreiging met een terroristische gijzelneming of aanslag maximaal te reduceren, of zelfs weg te nemen.
  3. Er wordt gewerkt met twee structuren: een ‘beheerscel’ en een ‘operationele cel’.
    Bij verschillende oefeningen werd de gemengde toepassing van de gerechtelijke en administratieve procedures en de wisselwerking tussen de bevoegdheden getest en geanalyseerd. De procedures en de noodplannen van de betrokken overheden en diensten werden getest. Daaruit bleek dat het noodzakelijk is om te werken met twee structuren.
  4. De provinciegouverneurs en de overheid van de Brusselse agglomeratie moeten een bijzonder nood- en interventieplan uitwerken voor het risico op een terroristische gijzelneming of aanslag.

Coördinatie
In het noodplan staat een goede coördinatie centraal. In de aanhef van het KB van 1 mei 2016 verwijst men dan ook naar de ernstige misdrijven die terroristische groeperingen recent gepleegd hebben, zowel nationaal als internationaal.

Het coördineren van de verschillende bevoegde diensten en overheden is een prioriteit ‘met het oog op een tijdige detectie en neutralisatie’, zo klinkt het.

Een terroristische gijzelneming of een terroristische aanslag zal in de meeste gevallen een nationale weerslag hebben en onmiddellijk een reactie op regeringsniveau vereisen. Met een antwoord van de gerechtelijke en de bestuurlijke overheden, én met een belangrijke geïntegreerde en multidisciplinaire betrokkenheid van de politiediensten, de inlichtingendiensten, de hulpdiensten en de andere openbare diensten.

In werking
Het KB van 1 mei 2016 treedt in werking op 18 mei 2016. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.


 

Gepubliceerd op 19-05-2016

  149