Leden benoemd voor Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht

justice.southernfried.resized.jpgIn het Belgisch Staatsblad is het MB verschenen dat de commissies tot hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht in het leven roept en de leden aanduidt.

De Commissie tot hervorming van het Strafrecht werkt een oriëntatienota uit die de hervorming van het strafwetboek voorbereidt en doet nadien een voorstel tot hervorming van het strafwetboek, zo stelt het besluit. Als leden van deze commissie worden aangeduid: Damien Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en aan de Université Saint-Louis Bruxelles en Joëlle Rozie, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.


 

Daarnaast wordt in hetzelfde besluit ook een Commissie tot hervorming van het Strafprocesrecht opgericht. Ook die werkt een oriëntatienota uit en doet nadien een voorstel tot hervorming van het wetboek van strafvordering. In deze commissie zijn volgende leden benoemd: Philip Traest, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat, Yves Liégeois, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Marie-Aude Beernaert, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en Laurent Kennes, advocaat en docent aan de Université Libre de Bruxelles.


Raf Verstraeten, buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en advocaat, wordt belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de commissies.

MB 30 oktober 2015 houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht, BS 29 december 2015. 

Gepubliceerd op 06-01-2016

  487