In De Juristenkrant: eengemaakte aanpak mensenhandel unicum in ons land

‘Wij hebben een kanon met dubbele loop’

Migratiestromen dwingen de magistratuur om bij te benen. ‘Criminele fenomenen zoals mensensmokkel en mensenhandel zijn meer verbonden met sociaalrechtelijke misdrijven dan eerst gedacht’, zegt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. Rechter Bert Salembier had de oplossing. ‘De dossiers samen behandelen.’ Een lokaal rechterlijk initiatief bleek de katalysator voor een eengemaakte opsporing, vervolging en berechting.

Gepubliceerd op 11-10-2018

Bart Aerts
Zelfstandig journalist
Bert Salembier en Filiep De Ketelaer
Bert Salembier (l) en Filiep De Ketelaere - (c) Lieven Van Assche

[...]

Filiep De Ketelaere: ‘Vroeger had je mogelijk tegenstrijdige rechtspraak. Dat verdween toen er één kamer kwam. Vroeger nam men sociale fraude er vaak ook niet bij omdat het te technisch was. Van zodra er sociale misdrijven zijn, zijn wij als arbeidsauditeur ook bevoegd om gemeenrechtelijke misdrijven mee te vervolgen. En zo komen we allemaal voor dezelfde kamer. Omgekeerd ook als de procureur beslist mensenhandel te vervolgen. Dat gaat versnippering en tegenstrijdige rechtspraak tegen. En we blijven werken vanuit onze eigenheid. Maar het resultaat is wel: kruisbestuiving.’

[...]

Kan doorgevoerde specialisatie niet leiden tot tunnelvisie?

Bert Salembier: ‘Ik denk dat het nergens zo onwaar is als in de mensenhandel en de mensensmokkel. Ik ken geen enkele materie die zoveel grijze zones kent. Je hebt uiteraard de grote internationaal georganiseerde mensenhandel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de mensen die vanuit de kampen geen oversteek meer wagen naar het Verenigd Koninkrijk omdat het al een aantal keer mislukt is. Niet zelden zien we dat die mensen hand- en spandiensten verlenen in het kader van smokkel, om een nieuwe kans te ‘verdienen’ om op transport te worden gezet’, en op die manier de grenzen van het strafrechtelijk toelaatbare overschrijden. Het vergt enige finesse om zulke situaties in te schatten. Het begrip ‘in strijd met de menselijke waardigheid’: wat betekent dat? Als je jarenlang zulke dossiers behandeld hebt, kan je dat beter inschatten.’

‘Mensenhandel en mensensmokkel hebben één apart kenmerk: het voorwerp van misdrijf zijn mensen die al voor een zoveelste keer gevictimiseerd zijn. Twee mensenlevens zijn nooit gelijk, dus zo kan er nooit verstarring ontstaan. Hoe meer dossiers je gedaan hebt, hoe beter je het fenomeen begrijpt. Hoe meer nuance je ziet en hoe individueler de straf zal zijn.’

[...]

 

  1266