Het nieuwe retentierecht

Jasmine MalekzademJasmine Malekzadem behandelt de wijzigingen aan het retentierecht. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op de rechtsgevolgen. Haar bijdrage leest u in aflevering 360 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), verschenen op 12 april 2017. Hierna vindt u een korte samenvatting van deze bijdrage.

Deze bijdrage gaat over de recente wijzigingen aan het figuur van het retentierecht door de Pandwet (Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft). Het concept 'retentierecht' blijft in grote mate hetzelfde als voorheen. Het wordt voortaan door een expliciete wettekst in het Burgerlijk Wetboek gereguleerd.

De belangrijkste innovatie doet zich voor op het vlak van de rechtsgevolgen. De Pandwet beslecht de discussie over de kring van derden, tegen wie het retentierecht tegenwerpelijk is:

  • Het retentierecht is vanaf de inwerkingtreding van de Pandwet, uiterlijk op 1 januari 2018, tegenwerpelijk aan chirografaire schuldeisers en derden met een jonger recht, nadat de retentor de feitelijke macht over het goed heeft verworven.
  • Het is eveneens tegenwerpelijk aan derden met een ouder recht, op voorwaarde dat de retentor te goeder trouw is en bij de inontvangstneming kon aannemen dat de schuldenaar bevoegd was het goed aan het retentierecht te onderwerpen.

Daarnaast wordt aan de retentor een preferentieel recht toegekend zoals dat van de pandhouder. De preferente behandeling bestaat erin om bij voorrang boven andere schuldeisers te worden betaald, met een superprioriteit voor de kosten tot behoud van de zaak.De auteur is assistent (UGent) en advocaat.

Bron: Jasmine MALEKZADEM, “Retentierecht”, NjW 2017, afl. 360, 250-258.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Jasmine Malekzadem in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over retentierecht.


Gepubliceerd op 12-04-2017

  675