Gegevens verkeersovertreders slecht beveiligd op verkeersboeten.be

Sinds begin juli kunnen verkeersovertreders hun onmiddellijke inning met Mastercard of Visa betalen via de website www.verkeersboeten.be. Dat is handig voor de burger en het voorkomt fouten bij het aanmaken van een overschrijving. De gegevens van overtreders zijn echter slecht beveiligd, zo staat te lezen in het vakblad Verkeersspecialist van Wolters Kluwer. Aan de hand van één pv kunnen overtreders makkelijk gegevens van andere overtreders inkijken.

Gepubliceerd op 26-09-2017

Tom Depla
alessio-lin-208193-snelheid
Foto: Alessio Lin

Om een onmiddellijke inning via www.verkeersboeten.be te betalen moet de overtreder inloggen met het nummer van het pv en de datum van de overtreding. Om zoekrobots tegen te houden moet ook de veiligheidscode die op de webpagina afgebeeld staat, ingetikt worden. Vervolgens krijgt de overtreder een andere webpagina te zien waar volgende informatie te vinden is: nummer van het proces-verbaal, nummerplaat van het voertuig en de landcode, het land waar de overtreder woont, de postcode en de naam van de gemeente waar de overtreding werd vastgesteld, de datum en het uur van de overtreding, het openstaand saldo en de uiterste betaaldatum. Nadat de betrokkene de juistheid van deze gegevens heeft gecontroleerd, kan hij verder gaan naar een volgende webpagina waarop hij de effectieve betaling kan uitvoeren. Ook minnelijke schikkingen kunnen op dezelfde manier via de website betaald worden.

Fouten bij overschrijving vermijden

De website, die beheerd wordt door bpost, moet ervoor zorgen dat de betaling van verkeersboetes vlotter verloopt en dat er minder fouten gebeuren. “In de praktijk wordt vastgesteld dat heel wat personen bij de traditionele manier van betalen, namelijk via een overschrijving, al dan niet bewust de gestructureerde mededeling verkeerd of niet invullen”, zo staat te lezen in Verkeersspecialist. “Telkens als dat gebeurt, creëert dat voor de politie extra werk om na te gaan of bedrag van de onmiddellijke inning correct werd uitgevoerd. De overtreder zal dan namelijk het betalingsbewijs (doorgaans het rekeninguittreksel) moeten voorleggen aan de politie. In veel gevallen moet de politie dat betalingsbewijs vervolgens overmaken aan het parket.”

Andere pv’s raadplegen

Het artikel geeft aan dat de persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn. “Op basis van één pv-nummer en de bijbehorende datum kan iedereen makkelijk de gegevens van andere verkeersovertredingen oproepen. Nemen we bijvoorbeeld een fictieve snelheidsovertreding die werd begaan 17 juli 2017 met als (fictief) PV-nummer BG.98.L1.412345/2017. De overtreder die dit proces-verbaal ontvangt, kan met die twee gegevens inloggen om meer details van de inbreuk te zien. Maar even makkelijk kan hij snelheidsovertredingen van andere mensen raadplegen door het pv-nummer te wijzigen. In ons voorbeeld: in plaats van 412345 kan de overtreder inloggen met 412344, 412346, enz. Zo kan hij via de website nagaan wie voor hem of na hem geverbaliseerd werd.”

Unieke code nodig vanaf januari 2018

De FOD Justitie laat weten op de hoogte te zijn van het probleem. “Vanaf midden januari 2018, bij een volgende update van onze website, zullen we ervoor zorgen dat je alleen kan inloggen met een unieke code. Die code gaan we voorzien op elke brief die verkeersovertreders ontvangen”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere.

Wettelijke basis ontbreekt deels

Het artikel wijst er voorts op dat de betaling via het internet van onmiddellijke inningen juridisch nog niet helemaal geregeld is. Voor overtredingen op de wegverkeerswet is het wel al in orde. Op 13 juli 2017 verscheen een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad dat met terugwerkende kracht in werking trad, namelijk op 1 juli 2017 (zie het nieuwsbericht van 14 juli 2017 op Polinfo.be). Maar voor vier andere verkeersdomeinen waarbij onmiddellijke inningen kunnen worden toegepast, is de online betalingsmogelijkheid nog niet voorzien in de toepasselijke KB’s. Het gaat over:

  • het KB van 19 juli 2000 dat betrekking heeft tot de inbreuken inzake het vervoer over de weg;
  • het KB van 1 september 2006 dat betrekking heeft tot de inbreuken inzake de technische eisen;
  • het KB van 24 maart 1997 dat betrekking heeft tot de inbreuken inzake het ADR-vervoer;
  • het KB van 27 februari 2013 dat betrekking heeft tot de inbreuken inzake de uitzonderlijke voertuigen.

"Het is jammer dat de overheid de regels die zij zelf bepaalde, niet naleeft door zomaar een nieuwe vorm van betaling te lanceren die in de wetgeving niet geregeld is", luidt het. "In de praktijk zullen de betalingen echter wel als correct beschouwd worden."

  619