Geens en De Block creëren voor het eerst langdurige aangepaste opvang geïnterneerden

Er komen voor het eerst plaatsen voor de langdurige forensische opvang van geïnterneerden die geen zicht meer hebben op re-integratie. Dat hebben ministers Maggie De Block en Koen Geens woensdag aangekondigd. België werd in het verleden meermaals veroordeeld omdat de betrokkenen tot nu toe enkel in de gevangenis terecht konden, zonder aangepaste zorg.


In eerste instantie gaat het om dertig plaatsen, die tegen de zomer van 2016 gecreëerd worden in het universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek. Voor het zover is, zijn er nog wat aanpassingswerken nodig. Sint-Kamillus betaalt de normale werken (206.300 euro), Justitie neemt de beveiliging voor zijn rekening (370.000 euro).

De plaatsen zijn specifiek voor geïnterneerde mannen waarvoor geen therapeutische behandeling meer mogelijk is met het oog op re-integratie, met name vanwege het gevaar op recidive. De betrokken geïnterneerden mogen echter geen gevaar betekenen voor hun onmiddellijke omgeving, aangezien er in groep geleefd zal worden.

'Er ontbrak menswaardige, langdurige residentiële zorg voor geïnterneerden die niet meer kunnen behandeld worden en weinig of geen kans maken op resocialisatie', onderstreepte De Block. En ook Geens spreekt van een 'ontbrekende schakel' die nu zal worden ingevuld. Volgens hem komen zestig tot honderd geïnterneerden in aanmerking.

Het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Gent, waar intussen 237 geïnterneerden onderdak vinden, focust wel expliciet op een herinschakeling in de maatschappij. En voor geïnterneerden die evenmin zicht hebben op reïntegratie, maar die ook voor hun onmiddellijke omgeving een gevaar betekenen, opent volgend najaar het FPC van Antwerpen.

De creatie van de zogenaamde ‘long stay’ is voor Sint-Kamillus een 'logische aansluiting bij de bestaande forensische werking' van het universitair centrum. De instelling vormt dertig psychiatrische bedden om en krijgt zicht op extra personeel. Zo betaalt Volksgezondheid jaarlijks 700.000 euro, onder meer voor extra verpleegkundigen, bovenop de 3,5 miljoen die het betaalt voor de basiszorg van dertig psychiatrische patiënten.

Sint-Kamillus heeft al heel wat ervaring met de opvang van geïnterneerden, maar dan op het niveau ‘medium risk’. Zo telt het vijfenveertig aangepaste ziekenhuisbedden, zijn er zestig plaatsen in een forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis, twintig geïnterneerden die beschut wonen in huizen in het Leuvense en nog eens vijfentwinig in de gewone zorg. Maar de ‘long stay’ zoals die er nu komt voor de groep met een hoog risico op recidive, is een primeur.

Met de aankondiging van dertig plaatsen stopt het werk niet. Gesprekken zijn lopende over een gelijkaardig initiatief in Wallonië, terwijl De Block ook voor de kleinere groep van geïnterneerde vrouwen nog een oplossing zoekt.

(Belga)

Gepubliceerd op 17-09-2015

  73