Europese smallclaimsprocedure

Marek VerhoevenDe Europese wetgever heeft de Europese smallclaimsprocedure ingevoerd. Die procedure heeft als doel de procesvoering over kleine bedragen in grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen, te versnellen en de kostprijs ervan te verminderen. Marek Verhoeven onderzoekt in afl. 346 van 21 september 2016 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) of deze procedure de doelstellingen zal kunnen halen. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Consumenten en ondernemingen stellen in internationale geschillen vaak geen procedure in, omdat dat ingewikkeld is, veel geld kost en lang duurt. De complexiteit van een internationale procedure, de kostprijs en de duur ervan zijn belangrijke drempels die hen beletten om de juridische strijd aan te gaan.

Doelstellingen

De Europese wetgever heeft de Europese smallclaimsprocedure ingevoerd. Die procedure heeft als doel de procesvoering over kleine bedragen in grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen, te versnellen en de kostprijs ervan te verminderen. De Europese smallclaimsprocedure is sinds 1 januari 2009 van toepassing voor bedragen tot 2.000,- euro.

Op kerstavond van 2015 verscheen in het publicatieblad van de Europese Unie een grondige hervorming van de Europese smallclaimsprocedure. De nieuwe smallclaimsprocedure is vanaf 14 juli 2017 van toepassing.

Wat er verandert

Hierna volgen de grote lijnen van de hervorming:

  1. De belangrijkste wijziging is ongetwijfeld de verhoging van het plafond van 2.000,- naar 5.000,- euro. Dat zal ervoor zorgen dat heel wat meer vorderingen onder de Europese smallclaimsprocedure vallen.
  2. Verder mogen de aangerekende gerechtskosten voor de Europese smallclaimsprocedure niet in wanverhouding staan tot de vordering. De gerechtskosten mogen evenmin hoger zijn dan de kosten voor nationale vereenvoudigde procedures in de lidstaten. Wie de smallclaimsprocedure wil opstarten moet de gerechtskosten daarvoor op afstand kunnen betalen.
  3. De Europese smallclaimsprocedure is in principe schriftelijk. Dat beperkt de verplaatsings- en verblijfskosten. Uitzonderlijk is een mondelinge behandeling van de zaak mogelijk. De nieuwe Europese smallclaimsprocedure moedigt daarvoor video- en teleconferentie aan. Daarnaast is het de bedoeling dat de partijen en het gerecht meer moderne communicatietechnologie gebruiken.
  4. Om de Europese smallclaimsprocedure te voeren, gebruiken de partijen en het gerecht formulieren. De lidstaten zorgen ervoor dat de partijen kosteloze praktische bijstand kunnen krijgen om de formulieren in te vullen. De partijen hebben ook recht op algemene informatie over de smallclaimsprocedure.
  5. Als een partij een beslissing wil laten uitvoeren, moet hij het gerecht een certificaat vragen over de beslissing. Dat certificaat moet de partij laten vertalen. De nieuwe Europese smallclaimsprocedure beperkt de vertaalkosten aanzienlijk, omdat enkel de informatie over de beslissing nog moet vertaald worden.
  6. Tot slot creëerde de Europese wetgever een juridische brug tussen de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese smallclaimsprocedure.


Besluit

Eenvoudiger, sneller en goedkoper. De vraag is of de nieuwe Europese smallclaimsprocedure deze doelstellingen beter zal kunnen bereiken. Tegen uiterlijk 15 juli 2022 zal de Europese Commissie de verordening evalueren. Dan zal blijken of de nieuwe verordening haar doelstellingen echt beter bereikt.De auteur is referendaris bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Bron: Marek VERHOEVEN, “Europese smallclaimsprocedure. Een grote stap voor kleine vorderingen?”, NjW 2016, afl. 346, 558-570.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Marek Verhoeven in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de Europese procesvoering.


Gepubliceerd op 21-09-2016

  156