Detentiebeleid: ‘Masterplan III werkt met nieuwe concepten: kleinere units, meer differentiatie’

Justitie levert de detentiefilosofie, de Regie der Gebouwen vertaalt die in bakstenen. Het zou de perfecte samenvatting kunnen zijn van de samenwerking tussen Els Van Herck (FOD Justitie) en Johanna Van Hoylandt (Regie der Gebouwen). Ware het niet dat het bouwen van gevangenissen veel complexer is dan dat. ‘Vooral vergunningen krijgen is niet altijd een sinecure,’ zeggen de dames in De Juristenkrant. 

Tekst: Bart Aerts
Foto: Tim Dirven/Image Desk


[...]

Els Van Herck & Johanna Van HoylandtWat is het belangrijkste: de veiligheid of de voorbereiding op een terugkeer naar de maatschappij?
Van Herck: ‘Beide zijn belangrijk. Gedetineerden krijgen een gevangenisstraf opgelegd. Op dat moment zegt de overheid: je gaat een tijdje uit de maatschappij. Maar je moet er maximaal naar streven dat er kans op beter gedrag is nadien. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat je gedetineerden moet voorbereiden op alle veranderingen in de samenleving. Tijdens de opsluiting moet die voorbereiding starten. Louter opsluiten in een sterk beveiligde omgeving, dat werkt niet. Je moet ze dus een genormaliseerde omgeving geven. Als je vandaag binnenkomt is dat in een steriele en goed beveiligde omgeving. Wie zich goed gedraagt, kan dan bepaalde faciliteiten verkrijgen. Vroeger hielden we daar geen rekening mee als we een gevangenis bouwden. Alle vleugels zagen er hetzelfde uit.’
Van Hoylandt: ‘Samen met experten gaan wij die filosofie vertalen. We hebben intussen een goede samenwerking opge-bouwd. Na enkele jaren kan je ook meedenken. Ik denk dat er nu meer mogelijkheden zijn op technisch vlak. Er bestaat nu bijvoorbeeld een armband waarmee je vrij kan bewegen in een gevangenis. We gaan de filosofie wel niet letterlijk vertalen. We willen nog voldoende vrijheid laten aan de ontwerper zodat die het op zijn manier kan uitwerken. Uiteraard wel met respect voor de visie die justitie voor ogen heeft.’

[...]

Gaat het bouwen van gevangenissen in onze buurlanden vlotter?
Van Herck: ‘Het bouwen gaat sowieso vlotter. Ik heb veel contact met Nederland waar ik het gevangenisproject Tilburg gecoördineerd heb. Daar staan ze veel verder. Ook in Finland bijvoorbeeld zie je dat alles veel sneller vooruitgaat. Het protest van burgers moet daar na één klachtenbehandeling stoppen. Binnen het jaar moet alles opgelost zijn. Het algemeen belang primeert. Dat is bij ons zeker niet altijd het geval.’
Van Hoylandt: ‘Het is jammer dat in sommige gevallen één of twee personen in staat zijn om een project van algemeen belang tegen te houden.’
Van Herck: ‘Dat gedetineerden soms in mensonwaardige omstandigheden hun straf moeten uitzitten terwijl de bouw van een nieuwe gevangenis tegengehouden wordt… Dat kan soms frustrerend zijn. We hebben vorig jaar de wekenlange stakingen gehad. Door de overbevolking hebben de gedetineerden al minder bewegingsruimte. Tijdens die stakingen was het regime minimaal. Het verbaast me dat er zo weinig incidenten zijn geweest.’

[...]


Dit zijn een aantal quotes uit het interview. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant (nr. 342 van 25 januari 2017) of via Jura.

Gepubliceerd op 26-01-2017

  521