Bourgeois vertaalt Vlaams injunctierecht strafvervolging naar federaal niveau

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse regering, net als de andere deelstaten, betrokken bij het opsporings- en vervolgingsbeleid. Daarbij heeft ze onder meer een ‘positief injunctierecht’ en kan ze deelnemen aan de uitwerking van bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid. Bevoegdheden die vóór de Zesde Staatshervorming nog exclusief toekwamen aan de federale minister van Justitie.

StrafvervolgingMet een besluit van 20 juni 2014 heeft de Vlaamse regering ‘de bevoegdheid tot deelname aan het algemene beleid inzake strafrecht’ toegewezen aan het beleidsdomein ‘Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid (DB DAR). Maar wanneer de Vlaamse regering haar positief injunctierecht wil uitoefenen en bepaalde misdrijven (m.b.t. de materies waarvoor Vlaanderen bevoegd is) wil vervolgen, moet ‘een door de regering afgevaardigde minister’ hiervoor een verzoek bezorgen aan de federale minister van Justitie.

De vorige Vlaamse regering vertrouwde die taak op de valreep toe aan toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters. Destijds bevoegd voor het beleidsdomein diensten voor het algemeen regeringsbeleid. Ook dit besluit dateert van 20 juni 2014.

Beide besluiten zijn op 30 juli 2014 in het Staatsblad verschenen. En binnenkort zal alweer een nieuw besluit verschijnen. Nieuwbakken Vlaams minister-president Geert Bourgeois wordt verantwoordelijk voor het beleidsdomein DAR en zal de federale minister van Justitie, namens de Vlaamse regering, verzoeken om vervolgingen te bevelen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30 juni 2014.


Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30 juli 2014.

Gepubliceerd op 01-08-2014

  110