Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden

DAEMS TomEECHAUDT VincentMAES EricVANDER BEKEN TomTom Daems
, Vincent Eechaudt, Eric Maes en Tom Vander Beken geven een stand van zaken over de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Hun bijdrage verscheen in aflevering 1 van 2014 van het Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Bijna tien jaar geleden werd na jaren voorbereidend werk een wettelijk kader geïntroduceerd dat duidelijkheid en rechtszekerheid beoogt te verschaffen aan de gedetineerde. De toepassing van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 werd evenwel afhankelijk gesteld van de publicatie van verschillende uitvoeringsbesluiten. Anno 2014 is deze basiswet voor een groot gedeelte, maar zeker nog niet volledig, in werking gesteld. Daarenboven werd de basiswet al verschillende keren aangepast en werden bijkomende rechtsnormen geïntroduceerd via verschillende koninklijke besluiten. Hierdoor blijft het ook nu nog steeds een opgave om zich doorheen het kluwen van het Belgische detentierecht te worstelen. Tegen deze achtergrond kwam de bijdrage over de interne rechtspositie van gedetineerden in Tijdschrift voor Strafrecht tot stand: deze biedt immers een overzicht van het huidige wettelijke kader en het bespreekt de concrete draagwijdte van de hierin opgenomen bepalingen.

Het artikel overloopt en bespreekt de verschillende thema’s in de volgorde zoals ze zijn opgenomen in de basiswet. De wettelijke bepalingen worden daarbij in detail besproken, onder meer met behulp van de parlementaire voorbereidingen, de verschillende relevante beleidsdocumenten opgesteld door de penitentiaire administratie, rapporten van controle-instanties, jurisprudentie en rechtsleer. Voor zover nuttig voor het betoog, worden eveneens de nog toepasselijke artikelen uit algemeen reglement van de strafinrichtingen aangehaald.


Bron: Tom DAEMS, Vincent EECHAUDT, Eric MAES en Tom VANDER BEKEN, "De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis", T.Strafr. 2014, afl. 1, 2-46.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Strafrecht (T.Strafr.), alsook voor de abonnementsvoorwaarden. 

U kunt de tekst van Tom Daems, Vincent Eechaudt, Eric Maes en Tom Vander Beken ook integraal lezen via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden.


Gepubliceerd op 16-04-2014

  580