Ziek tijdens vakantie, recuperatie binnenkort mogelijk?

Wie op dit moment ziek wordt tijdens zijn vakantie, is deze vakantiedagen kwijt. Minister van Werk Kris Peeters vraagt nu aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) om een nieuwe regeling uit de werken, die overeenstemt met de Europese regels.

Gepubliceerd op 02-03-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
istock-626999086

Belgische vakantiewetgeving

Onze vakantiewetgeving hanteert het principe "eerste schorsing telt". Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan blijven zijn dagen afwezigheid "geboekt" als vakantiedagen. Na afloop van de "ziekte/vakantie", is hij de vakantiedagen dus kwijt.

Wordt een werknemer daarentegen ziek vòòr een vakantieperiode, dan verliest hij geen vakantiedagen. De afwezige dagen zijn dan dagen arbeidsongeschiktheid, de niet-opgenomen vakantiedagen kunnen gerecupereerd worden na afloop van de periode van arbeidsongeschiktheid.

Standpunt Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelde al in 2012 (HvJ nr. C-78/11, 21 juni 2012) dat het doel van de jaarlijkse vakantie er in bestaat de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Op die manier verschilt dit doel van het doel van het recht op ziekteverlof, dat de werknemer in staat stelt te herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Concreet: de werknemer die tijdens zijn jaarlijkse betaalde vakantie arbeidsongeschikt wordt, heeft het recht om op een later tijdstip vakantie op te nemen, en dit voor de duur van zijn ziekte en ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.

Nieuwe regeling

Nu vraagt minister van Werk Kris Peeters dus aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) om een nieuwe regeling uit te werken. Hierbij zouden werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, deze vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen als ze een attest indienen.

Er zal onder meer bekeken moeten worden wie deze extra kosten moet dragen. Normaal gezien betaalt de werkgever gewaarborgd loon tijdens de eerste maand ziekte. De werkgeversorganisaties zouden echter willen dat de overheid een uitkering betaalt in deze situatie.

Opgelet: er is nog niks concreet uitgewerkt. Momenteel blijft de huidige regeling dus gelden.

 

Bronnen:

  1684