Zelfstandig bijberoep en werkloosheid: meer flexibiliteit

workingSinds 1 oktober is het mogelijk om op een eenvoudigere manier een werkloosheidsuitkering te combineren met een activiteit als zelfstandige in bijberoep. De regering heeft een besluit in deze zin genomen, namelijk het zogenoemde voordeel "springplank naar zelfstandige".

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus verklaarde het volgende: “Wij moeten er alles aan doen om de mensen aan te moedigen de werkloosheid te verlaten door hen dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een zelfstandige activiteit. Vandaag zijn er in België 237.513 zelfstandigen in bijberoep (situatie op 31/12/2015). We moeten deze categorie van zelfstandigen ook ondersteunen, vooral als men weet dat vorig jaar ongeveer 10.825 zelfstandigen in bijberoep hoofdberoepers zijn geworden. Het is overduidelijk dat de zelfstandige activiteit in bijberoep dus één van de toegangspoorten is tot een activiteit in hoofdberoep en dus naar werk.”

Voor minister van Werk Kris Peeters: « Wij willen werklozen helpen om stappen te zetten naar een activiteit als zelfstandige. Gedurende 12 maanden kunnen zij een activiteit als zelfstandige combineren met een deel van hun uitkering. Dit is nog maar eens een bewijs van het activeringsbeleid van de regering dat zich hier manifesteert in de vorm van een aanmoediging. »

Voordien was het enkel mogelijk om een werkloosheidsuitkering te cumuleren met een zelfstandige activiteit in bijberoep onder zeer strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • deze nevenactiviteit moest al beoefend zijn in de periode waarin de persoon tewerkgesteld was als loontrekkende gedurende – op zijn minst – de 3 maanden die voorafgaan aan de aanvraag van werkloosheidsuitkeringen;
  • het is verboden om de activiteit in bijberoep tijdens de week overdag (tussen 7 en 18u) te beoefenen;
  • deze activiteit moet aangegeven worden op het moment dat de werkloosheidsuitkeringen aangevraagd worden;
  • bepaalde activiteiten zijn eenvoudigweg verboden;
  • de voorafgaande toelating van het werkloosheidsbureau is vereist;
  • de cumul is beperkt tot een bepaald bedrag.

De nieuwe maatregel zal een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet in staat stellen een activiteit als zelfstandige in bijberoep op te starten (onder bepaalde voorwaarden). Vroeger kon hij deze 2 activiteiten enkel cumuleren als hij al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten.

Er werden natuurlijk bepaalde grenzen ingebouwd:

  • De cumul zal slechts mogelijk zijn gedurende 12 maanden vanaf de aanvang van de activiteit.
  • Als de persoon volledig werkloos is, mag de werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting of de vermindering van het werk als loontrekkende om het voordeel van de cumul te bekomen.
  • Bovendien zal de persoon geen cumul kunnen aanvragen voor een zelfstandige activiteit die in de voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend.

Bron: Persbericht Willy Borsus 

Meer informatie: Website RVA 

Gepubliceerd op 04-10-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  83