Werkgevers na #MeToo: meer vertrouwenspersonen en gedragscodes in bedrijven

Uit een rondvraag van Tempo-Team blijkt dat werkgevers gevoelig zijn voor de gevolgen van de #MeToo-campagne. In vergelijking met 2016 is het aantal bedrijven dat afspraken heeft gemaakt rond gedrag, en een vertrouwenspersoon aanstelde, bijna verdubbeld.

Gepubliceerd op 14-02-2019

professionalsbedrijven-1
Foto: Jos Janssens

Code of conduct

# me too

Advocaten arbeidsrecht Kris Deschutter en Danaïs Fol (Loyens en Loeff), die de resultaten konden inkijken, benadrukken het belang van een code of conduct in bedrijven. Ze wijzen ook op het belang van preventie, en van een objectieve en transparante procedure bij klachten over ongewenst gedrag. ‘Waar vroeger vaak het slachtoffer gemuteerd of ontslagen werd, zien we nu een slingerbeweging waarbij vaak de dader moet vertrekken. Belangrijk is dat werkgevers daarbij het vermoeden van onschuld toch niet uit het oog verliezen. Nu, de meeste werkgevers kunnen wel goed inschatten wat er van aan is.’

Over de bestaande procedures bij ongewenst gedrag op het werk (een informele of formele procedure via de preventieadviseur) stelt Deschutter: ‘Werkgevers zijn wat ontgoocheld over die procedures. Ze duren lang, terwijl werknemers directe actie van hun werkgever verwachten, en de werkgevers willen ook tonen dat ze snel actie ondernemen.’

Alertere werknemers

De advocaten worden sinds #MeToo vaker geconsulteerd door werkgevers die advies willen inwinnen. Ze zien geen toename in het aantal klachten over ongewenst gedrag op het werk, maar de timing is naar voor geschoven: ‘Werknemers durven sneller zeggen dat ze het niet meer pikken. Vroeger duurde het langer.’

#MeToo heeft volgens Deschutter niet onmiddellijk tot meer rechtszaken geleid: ‘Het is maar in 1 op de 20 gevallen dat iemand naar de rechter stapt. Vaker gebeurt het dat er een dading wordt afgesloten. In dit soort zaken stapt men niet zo snel naar de rechtbank, men wil mogelijke reputatieschade vermijden, en het kan ook zijn dat er partners op het thuisfront zijn met wie rekening moet worden gehouden. Het is al gebeurd dat we in bepaalde zaken twee tot drie uur op iemand moeten inpraten voor die akkoord gaat met een ontslag.’

Geen #MeToo

Valse beschuldigingen zien Deschutter en Fol ook soms passeren: ‘Dat gebeurt als een medewerker een promotie heeft gemist, of als iemand zich wat te assertief heeft opgesteld tegenover een medewerker. Klachten over ongewenst gedrag vloeit vaak voort uit het gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn.’

Werknemers in kmo’s komen er vaak bekaaider vanaf dan die in een groter bedrijf, stelt Deschutter nog vast: ‘Niemand zal klacht indienen tegen de baas. Daar gebeurt het nog vaak dat het slachtoffer langdurig ziek wordt of uiteindelijk vertrekt.’

Cupido op de werkvloer

Maar er is ook vrolijker nieuws op deze Valentijnsdag: Uit de enquête van Tempo-Team blijkt dat Belgische werknemers over het algemeen positief staan tegenover een relatie op het werk, al zien ze zichzelf er daarom nog geen aangaan. In dat opzicht heeft #MeToo weinig of geen impact gehad.

Wel een impact zag Tempo-Team bij de attitude over een relatie tussen een collega en de baas: de tolerantie van werknemers daarover zakte wat in vergelijking met 2016. Ook staan werknemers minder tolerant tegenover een flirtende collega of baas dan in 2016.

Tot slot: werknemers zijn zich bewust van de mogelijke valkuilen van een relatie op het werk: roddels, ruzies, een mindere focus, resultaten en werksfeer. Maar een op twee werknemers weet niet of hun werkgever relaties op het werk eigenlijk wel toelaat.

  768