Week van de Mobiliteit: veel fietsvergoedingen, maar nog veel meer bedrijfswagens

De Week van de Mobiliteit is de hoogmis voor al wie belang hecht aan duurzame mobiliteit. Tal van acties en initiatieven doen ons stil staan bij ons verplaatsingsgedrag. Dat is ook dit jaar het geval: van 16 tot 22 september gaan we samen op zoek naar alternatieven. Want wie de overstap maakt, ontdekt zelf de voordelen (mobiliteit, luchtvervuiling en klimaat) van stappen, trappen, autodelen …

Gepubliceerd op 19-09-2019

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
loon-verloning-hr-mobiliteit_06

Veel fietsvergoedingen

Een voor de hand liggend alternatief is de fiets. Het succes van de fiets is deels te verklaren door de mobiliteitsknoop en de lange files op onze snelwegen. Maar ook de fietsvergoeding speelt een belangrijke rol.

Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat het aantal fietsvergoedingen voor het woon-werkverkeer in drie jaar tijd met maar liefst een kwart is gestegen. In 2018 kregen bijna 550.000 mensen een fietsvergoeding, terwijl dat er in 2016 bijvoorbeeld nog maar zo'n 430.000 waren. Zaak is dus om de fietsvergoeding verder te veralgemenen. De sociale partners hebben daarin een belangrijke rol te vervullen.

Concreet:

 • In 2018 hebben 152 belastingplichtigen een aanvraag ingediend voor een aftrek van de kosten voor woon-werkverkeer per fiets.
 • Dat staat voor een totaalbedrag van 137,9 miljoen euro, meer dan een derde meer dan in 2016. Het ging in 2018 om een gemiddeld bedrag van 252 euro per belastingplichtige.
 • De kilometervergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,23 euro per afgelegde kilometer voor aanslagjaar 2019 (voor aanslagjaar 2020 is dat 0,24 euro). Als de werkgever een hogere kilometervergoeding toekent, is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten.

Veel bedrijfswagens

Veel flexwerkers?

De flexibiliteit die werknemers krijgen van hun baas, speelt een belangrijke rol. Wie glijdende uren krijgt of af en toe thuis kan werken, is meer bereid om de bedrijfswagen te laten staan. 44% van de werknemers die werkt voor een bedrijf waar glijdende werkuren of thuiswerk mogelijk is, zou zonder bedrijfswagen kunnen. Bij bedrijven waar die flexibiliteit er niet is, is dat maar 23%.

Pendelen naar Brussel is belastend, zo blijkt ook uit de bevraging. De helft van de werknemers die in Brussel werken, vindt woon-werkverkeer belastend. We noteren grote regionale verschillen: bij pendelaars van wie de werkgever zich in Vlaanderen bevindt, zegt 38% dat het woon-werkverkeer vermoeiend is, terwijl dat in Wallonië maar 36% is. Vooral de onvoorspelbaarheid van het traject blijkt doorslaggevend, niet de afstand.

Alles wat u moet weten over de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten

De juridische analyse van dit onderwerp werd grondig herwerkt in de praktische module van de juridische databank SocialEye.

Het onderwerp wordt behandeld onder de titel “Mobiliteit in de arbeidsrelatie”, en bestaat uit:

 • Inleiding
 • Woon-werkverplaatsingen
  1. Openbaar vervoer
  2. Privévoertuig
  3. Verplaatsingen per fiets
  4. Verplaatsingen te voet
  5. Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer of systeem van carpoolen georganiseerd door de werkgever
  6. Samenvatting van de fiscale en sociale vrijstelling toegekend aan de werknemer inzake vervoerskosten
 • Beroepsverplaatsingen
 • De bedrijfswagen en zijn alternatieven
  1. Terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen
  2. Op sociaal vlak
  3. Op fiscaal vlak
  4. Mobiliteitsvergoeding (“cash for car”)
  5. Mobiliteitsbudget
  6. Vergelijking van de twee systemen
 • Vervoerplannen
  707