Wat zijn de gevolgen van de aanslagen voor de jaarlijkse vakantie?

crowdNaar aanleiding van de aanslagen van 22 maart publiceert de FOD Sociale Zekerheid een nieuwe rubriek. Hierin behandelen zij enkele specifieke vragen en situaties, zoals de gevolgen voor de jaarlijkse vakantie.


Een arbeidsongeschiktheid door de aanslagen kan een invloed hebben op het recht op jaarlijkse vakantie. De arbeidsovereenkomst wordt immers opgeschort.


Er zijn drie mogelijke situaties wat je jaarlijkse vakantie betreft:

 • Indien je arbeidsongeschikt bent terwijl je vakantie was begonnen:
  Je kan je vakantie niet uitstellen indien je in de privésector werkt (bij het openbaar ambt is het uitstel toegelaten; neem contact op met de personeelsdienst).
 • Indien je arbeidsongeschikt bent voordat je vakantie was begonnen:
  Je kan je vakantie uitstellen tot 31 december. Bij het openbaar ambt kan in de meeste gevallen de vakantie worden uitgesteld tot een datum na 31 december; neem contact op met de personeelsdienst.
 • Indien je arbeidsongeschikt blijft tot 31 december van het vakantiejaar 2016:
  In december 2016 zal het ziekenfonds de werkgever vragen een document in te vullen, waarin het eventueel saldo van de vakantiedagen die niet werden opgenomen bij het voorvallen van de arbeidsongeschiktheid, zijn vermeld. Voor iedere niet-opgenomen vakantiedag zal de werkgever de werknemer in december 2016 een enkelvoudig vakantiegeld uitbetalen (het loon van de vakantiedagen) en een dubbel vakantiegeld (indien dit niet werd uitbetaald voor het begin van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid). Indien de werknemer een arbeider is, zal het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld uitbetaald geweest zijn door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of door het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten. Voor iedere vakantiedag gedekt door vakantiegeld zal het ziekenfonds geen tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetalen. Bij het openbaar ambt kunnen de regels verschillen naargelang de werkgever. Neem contact op met de personeelsdienst.

Naast de gevolgen voor de jaarlijkse vakantie, worden nog deze vragen en situaties behandeld:

 • Wie vergoedt de slachtoffers?
 • Wie kan vergoed worden?
 • Gevolgen voor de kinderbijslag
 • Gevolgen voor de pensioenen
 • Gezondheidszorg
 • Je kan (tijdelijk) niet meer werken
 • Sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Socialezekerheidsbijdragen ten laste van de werkgever
 • Werknemer aan het werk of op weg van of naar het werk

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Zie ook ons eerder nieuwsbericht ‘Ziekte tijdens de vakantie: wat nu?


Meer informatie over de samenloop van ziekte en vakantie vindt u op SocialEye:


 

Gepubliceerd op 20-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  40