Wat verandert er vanaf 1 oktober 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe aard van deze veranderingen is het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengen Annelies Bries, juridisch adviseur, en Nele Mertens, domeinexpert bij Acerta, je in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers mantelzorgverlof aanvragen en wordt het voordeel ‘activa.brussels’, voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, aangepast.

 

Gepubliceerd op 30-09-2019

shirt-2878942

Mantelzorgverlof vanaf 1 oktober?

De wetgever voorziet vanaf 1 oktober 2019 het principe van het mantelzorgverlof. Een werknemer zou zijn loopbaan kunnen onderbreken of verminderen om voor een als zorgbehoevende erkende persoon te zorgen. Gedurende deze periode krijgt de werknemer een uitkering van RVA.

Voltijdse en deeltijdse werknemers kunnen hun loopbaan volledig schorsen gedurende één maand per zorgbehoevende persoon. Een voltijdse werknemer kan eveneens kiezen voor een halftijdse of een 1/5 vermindering van zijn loopbaan gedurende twee maanden per zorgbehoevende persoon. Over de gehele loopbaan mag er maximum 6 maanden voltijdse onderbreking of 12 maanden loopbaanvermindering voor mantelzorgverlof genomen worden.

Hoewel de nieuwe wetgeving al in werking treedt vanaf 1 oktober 2019, zal het in praktijk nog niet mogelijk zijn om al mantelzorgverlof te nemen. Om mantelzorgverlof te kunnen nemen, heeft men een erkenning als mantelzorger nodig. De procedure voor deze erkenningsaanvraag moet nog worden uitgewerkt. Zolang dat niet gebeurd is, is er geen mantelzorgverlof mogelijk.

Behoud activa.brussels, ook na verhuis naar andere regio

Sinds 1 oktober 2017 zijn er voordelen voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het voordeel heet activa.brussels en bestaat uit een werkuitkering die de werkgever gedurende tweeënhalf jaar in mindering mag brengen van het nettoloon.

Addertje onder het gras is wel dat de persoon die recht geeft op een werkuitkering moet wonen in de regio waar die maatregel geldt. Zo niet, verliest de werkgever het recht om de werkuitkering toe te passen vanaf de tweede maand volgend op de kennisgeving van het nieuwe adres in een andere regio.

Dit basisprincipe werd echter afgeschaft voor de maatregel activa.brussels. Met ingang van 1 oktober mag de werknemer, en dus ook zijn werkgever, het voordeel behouden wanneer hij verhuist naar Vlaanderen, Wallonië of Oost-België.

Let wel, in Wallonië, waar ook werkuitkeringen mogelijk zijn genaamd Impulsion, blijft het principe van het verlies van het voordeel bij een verhuis buiten Wallonië wel gelden.

  1282