Wat verandert er vanaf 1 mei 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Wolters Kluwer u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 29-04-2019

Redactie LegalWorld
vrouw neemt nota's in een boek

Vlaams opleidingsverlof: regels opleidingen

De nieuwe regels over het Vlaams opleidingsverlof treden pas in werking op 1 september 2019. Maar het hoofdstuk over de opleidingen (voorwaarden, databank, registratie …) treedt al in werking op mei 2019. Ook de bepalingen over gegevensverwerking treden dan al in werking.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ná pensioengerechtigde leeftijd

Er zijn werknemers die na hun 65e (huidige pensioenleeftijd) voort werken en nog geen rustpensioen aanvragen. Zo kunnen zij verder pensioenrechten opbouwen. Maar wanneer zo’n pensioengerechtigde werknemer ziek valt, verliest hij zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de periode van arbeidsongeschiktheid startte.

De wetgever verlengt nu de periode met recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zegt dat dit recht past stopt vanaf de eerste dag van de zevende maand van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheid is aangevangen na de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Deze wijziging geldt voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die aanvangen vanaf 1 mei 2019.

Bron: 7 APRIL 2019. - Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019 (art. 15-16).

Steun voor kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters van personeel (Brussels Gewest)

Het Brussels gewest versoepelt de steun aan kmo’s die kinderopvangplaatsen reserveren voor baby’s en peuters van hun personeel. De aanvraagprocedure is eenvoudiger, de uitkering hoger én duidelijker en de voorwaarden soepeler. Bovendien komen meer sectoren in aanmerking voor steun.

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) voorziet een forfaitaire premie van 4.000 euro per kinderopvangplaats per jaar. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vanaf 15 mei 2019 een steunaanvraag indienen via het nieuwe aanvraagformulier. In principe zal het BEW een beslissing nemen binnen de 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Er gelden strikte uitkeringsvoorwaarden. Het aantal gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang is beperkt tot 3 voor micro-ondernemingen, 6 voor kleine ondernemingen en 10 voor middelgrote ondernemingen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019 betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang, BS 8 april 2019.

Brussel subsidieert aanwervingen in zones van economische uitbouw

De Brusselse overheid verleent steun aan ondernemingen met een vestigingseenheid in een ‘zone van economische uitbouw in de stad’, voor de aanwerving van een nieuwe werknemer die op het moment van de aanwerving sinds minstens zes maanden in zo’n zone gedomicilieerd is.

1/ Sommige sectoren zijn sowieso uitgesloten. Verder gelden een aantal voorwaarden (voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens 2 jaar; minstens 2 jaar in dienst houden;...).

2/ De aanwervingssteun bestaat uit een forfaitaire toelage van 3.000 euro voor het eerste jaar van de tewerkstelling en 6.000 euro voor het tweede jaar (exclusief BTW en belastingen). De begunstigde kan maar één keer steun krijgen per werknemer. Bovendien blijven de gesubsidieerde aanwervingen beperkt tot drie aanwervingen per begunstigde, per kalenderjaar.

3/ De steunaanvraag wordt ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, binnen de twee maanden na de datum van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

4/ De regering bakent één of meerdere zones van economische uitbouw in de stad af. Dat gebeurt op basis van bepaalde criteria.

De nieuwe regels treden in werking op 15 mei 2019.

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad, BS 8 februari 2019

  771