Wat verandert er vanaf 1 juli 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Wolters Kluwer u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 26-06-2019

calculator

Leefloon stijgt op 1 juli 2019 én op 1 januari 2020

Het leefloon stijgt het komende half jaar 2 keer. Op 1 juli 2019 verhogen de bedragen een eerste keer met 2%. Op 1 januari 2020 wordt een bijkomende verhoging doorgevoerd zodat de totale verhoging in 2020 3,25% bedraagt ten opzichte van vandaag.

Bron:Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 14 juni 2019.

Zelfstandigen krijgen hogere uitkering bij adoptie- en pleegouderverlof

Zelfstandigen die adoptieverlof of pleegouderverlof opnemen, hebben recht op een forfaitaire uitkering. Die uitkering wordt op 1 juli 2019 geherwaardeerd. In beide gevallen stijgt het basisbedrag van 346,31 euro naar 349,77 euro per week. Dat is een verhoging met 1 procent. Het huidige reële bedrag van 484,90 euro zal dus vanaf 1 juli 2019 iets hoger liggen.

Bronnen:

-Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 6 juni 2019
-Koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 6 juni 2019

 

Zelfstandigen: wachttijd ziekte-uitkering gehalveerd

Vanaf 1 juli 2019 kunnen zelfstandigen vanaf de eerste ziektedag beroep doen op een ziekte-uitkering op voorwaarde dat ze minstens 7 dagen ziek zijn geweest. Op dit moment bedraagt de zogenaamde carenzperiode nog 14 dagen.

  • Is de duur van de arbeidsongeschiktheid korter dan of gelijk aan 7 dagen, dan ontvangt de zelfstandige geen ziekte-uitkering.
  • Is de duur van de arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen, dan opent de zelfstandige het recht op een ziekte-uitkering vanaf de 8ste dag, berekend vanaf de 1ste dag arbeidsongeschiktheid.

Er is geen wachttijd meer. De periode van primaire vergoedbare arbeidsongeschiktheid duurt één jaar (loopt van de eerste tot de 365ste dag).

Bron: Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen, BS 24 juni 2019.

Bijdrage van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer stijgt vanaf 1 juli 2019

De cao nr. 19/9 verhoogt vanaf 1 juli 2019 de bijdrage van de werkgever in de treinkaart voor woon-werkverkeer. De minimumafstand van 5 km om recht te hebben op de werkgeversbijdrage in ander openbaar vervoer wordt geschrapt op 1 juli 2020.

Bron:  Collectieve arbeidsovereenkomst nr 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

 

Loongrens voor betaalde sporters iets hoger

Het minimumloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een ‘betaalde sportbeoefenaar’ te zijn, wordt voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 opgetrokken tot 10.612 euro. De loongrens ligt hiermee hoger dan voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Toen lag de grens op 10.200 euro.

Bron:  Koninklijk besluit van 5 april 2019 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 24 april 2019

Extra informatie: Koninklijk besluit van 25 mei 2018 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 6 juni 2018

Hogere ziekte- en moederschapsuitkering voor zelfstandigen

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de samenwonende zelfstandige en de invaliditeitsuitkering voor de samenwonende zelfstandige die zijn activiteit niet stopzet. Het basisbedrag gaat van 26,0492 euro per dag naar 26,6773 euro per dag. Dat betekent dat het huidige reële dagbedrag van 36,47 euro lichtjes zal verhogen.

Op 1 juli 2019 stijgt ook de moederschapsuitkering: het nieuwe wekelijkse basisbedrag ligt vanaf dan vast op 349,77 euro. Nu is dat nog 346,31 euro. Het reële forfait van 484,90 euro zal dus op 1 juli stijgen.

Bron: Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24 mei 2019

  2499