Wat verandert er vanaf 1 februari? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

Woon-werkverkeer

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe aard van deze veranderingen is het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengen we je in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.


Deze maand springen de tarieven van het openbaar vervoer in het oog. Die verhogen op 1 februari 2020. Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht van de aanpassingen. Daarnaast licht ze toe of de wijzigingen ook een impact hebben op jouw tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers.

 

Gepubliceerd op 03-02-2020

loon-verloning-hr-mobiliteit_09

Trein: NMBS wijzigt de tarieven

Vanaf 1 februari 2020 wijzigt de NMBS naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven van biljetten, treinkaarten ...
Of deze wijziging een impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in de onderneming of de sector zijn gemaakt.

Er zijn twee scenario’s:

Scenario 1: Jouw onderneming of sector heeft een eigen regeling uitgewerkt waarbij de berekening van de tussenkomst op basis van de vaste tarieven van de treinkaarten gebeurt, zoals opgenomen in artikel 3 van CAO nr. 19/9.
Indien dit het geval is, dan zal de wijziging van de tarieven op 1 februari 2020 géén invloed hebben op het bedrag dat je maandelijks betaalt. Jouw tussenkomst in de vervoerskosten wijzigde vorig jaar al vanaf juli 2019.
Scenario 2: Jouw onderneming of sector heeft wel een regeling uitgewerkt waarbij de jaarlijkse aangepaste geïndexeerde tarieven van de treinkaarten als basis dienen.
Indien je in dit tweede scenario zit, dan zal het bedrag dat je als tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers betaalt, aangepast moeten worden telkens wanneer de NMBS haar tarieven wijzigt, zoals nu op 1 februari 2020 het geval is.

Bus: De Lijn wijzigt de tarieven

Ook de tarieven van De Lijn wijzigen vanaf 1 februari 2020. Hoe zit het dan met de tussenkomst van de werkgever?

De regeling is hier anders dan bij het treinabonnement. De tussenkomst van de werkgever in de abonnementskosten is in principe vastgesteld op 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, maar met een maximum van (momenteel) 34 euro.
Deze regeling is van toepassing voor werkgevers waar de sector niets specifieks bepaald heeft en waar de onderneming ook niets bepaald heeft. Voor deze werkgevers is er dus een aanpassing van de tarieven.
Daarnaast zijn er ook sectoren of ondernemingen die verwijzen naar de tabellen van de trein om de tussenkomst te bepalen. Of er zijn zelfs sectoren en ondernemingen die bepalen dat er 100% van de reëel betaalde prijs moet betaald worden. Kortom: er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de tussenkomst van de werkgever bij het busabonnement van zijn werknemer. 
  757