Wat verandert er op 1 september 2016?

1 septemberDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in klare taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

1. Vlaams kader alternerend werken en leren
Vanaf 1 september start niet alleen een nieuw schooljaar,  maar ook een nieuw Vlaams kader rond alternerend werken en leren. Dit kader is van toepassing wanneer een werkgever met vestiging in het Vlaams gewest of Brussels hoofdstedelijk gewest  een overeenkomst sluit met een leerling die een alternerende opleiding volgt deels in het bedrijf, deels in een opleidingsinstelling in Vlaanderen.
 

De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een harmonisering van de vele stelsels leren en werken.
 

Er zijn nog slechts 2 alternerende opleidingen mogelijk:

  1. De overeenkomst van alternerende opleiding: deze kan afgesloten worden wanneer de leerling op jaarbasis minstens 20 uur per week  opleiding op een reële werkplek volgt. In het kader van deze overeenkomst moet de onderneming een wettelijk geregelde leervergoeding betalen aan de leerling.
  2. De stageovereenkomst alternerende opleiding: deze staat open voor de leerlingen die op jaarbasis geen 20 uur per week opleiding volgen, of voor leerlingen die werken op een gesimuleerde werkplek. Deze overeenkomst is onbezoldigd.

Er zijn een aantal uitzonderingen, onder meer voor de social profit, waarin nog een deeltijdse arbeidsovereenkomst kan gesloten worden met de leerling in plaats van bovenvermelde overeenkomsten.

De onderneming die een leerling wil aanwerven in dit nieuwe systeem van alternerend leren, moet erkend zijn door het Vlaams Partnerschap duaal leren en moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een mentor ter beschikking stellen om de leerling te begeleiden.
Voor de werknemers die nu al erkend waren in het kader van de industriële leerovereenkomst of voor ondernemingen die een overeenkomst hadden met jongeren met een IBO-of  BIO-overeenkomst worden overgangsmaatregelen voorzien.

2. Doelgroepvermindering voor mentors in Wallonië
In Wallonië wordt vanaf 1 september de doelgroepvermindering voor mentors afgeschaft. Dit wil zeggen dat een onderneming geen vermindering van RSZ-bijdragen meer kan verdienen door het aanstellen en opleiden van mentoren die nieuwe werknemers begeleiden. Bestaande mentorenkortingen worden vanaf 1 september ook met onmiddellijke ingang stopgezet in Wallonië.  In Vlaanderen blijft deze doelgroepvermindering voorlopig overeind. Deze is dus bedoeld voor werkgevers die stages of opleidingen organiseren in hun bedrijf voor jongeren uit de juiste doelgroep (duaal leren). Mogelijk zal nog een aanpassing volgen van de doelgroepvermindering mentorenkorting die geënt wordt op bovenvermeld nieuw Vlaams kader rond alternerend werken en leren.

3. Loopbaanonderbreking Vlaamse publieke sector
Het stelsel van loopbaanonderbreking verdwijnt vanaf 2 september 2016 in de Vlaamse publieke sector. Vanaf dan zal voor de Vlaamse overheid, de Vlaamse lokale besturen en het Nederlandstalig onderwijs het systeem van loopbaanonderbreking verdwijnen. Zowel het voltijds, het deeltijds als het stelsel eindeloopbaan worden afgeschaft. Het Zorgkrediet komt in de plaats. Dit wil zeggen dat naast de bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand), het personeelslid zijn loopbaan enkel nog kan onderbreken op basis van volgende motieven:

  1. zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  2. zorg voor een kind met een handicap;
  3. palliatief verlof;
  4. zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;
  5. opleiding. 

Dit Zorgkrediet is een aanvulling op de reeds bestaande thematische verloven. Beide systemen bestaan dus naast elkaar. Voor de uitkeringen van de thematische verloven blijft de RVA verantwoordelijk. De uitkeringen voor het Zorgkrediet worden betaald door Vlaanderen, departement WSE (Werk en Sociale Economie). De opgenomen periodes loopbaanonderbreking worden niet meegeteld.  De teller wordt met andere woorden terug op nul gezet.

Annelies Baelus
Director Opleidingen bij Acerta Consult

Gepubliceerd op 31-08-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  67