Wat verandert er op 1 mei 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Tom Dirix, juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 27-04-2018

Tom Dirix
Juridisch adviseur, Acerta
light-bulb-1407610

Aftellen naar 25 mei : inwerkingtreding GDPR is dan een feit !

De GDPR, ook gekend als de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming, voorziet in een striktere bescherming van natuurlijke personen inzake verwerking van persoonsgegevens.

Het is van groot belang om stil te staan bij de rechtsgrond van deze verwerkingen.

Zo voorziet de GDPR de volgende rechtsgronden:

  • toestemming van de betrokkene;
  • de noodzaak tot verwerking omwille van een wettelijke verplichting;
  • de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene;
  • het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Naast het effectief in kaart brengen van de rechtsgrond van deze verwerking gelden er nog bijkomende verplichtingen

Zo voorziet de GDPR in:

  • een uitgebreide informatieverplichting ten aanzien van betrokken personen. U kan zich daarvoor in regel stellen via het gebruik van een specifieke policy;
  • maar geldt ook een uitgebreide documentatieverplichting en het gebruik van een register van verwerkingsactiviteiten.

Het register van verwerkingsactiviteiten is initieel niet van toepassing voor ondernemingen met minder dan 250 werknemers.  Deze uitzondering vervalt zodra de verwerking van persoonsgegevens niet incidenteel is.  Denk maar aan alle activiteiten in kader van personeelsadministratie.

Tot slot voorziet de GDPR ook dat het bijhouden van persoonsgegevens niet onbeperkt mogelijk is.  U stelt zich voor het bewaren van deze gegevens dus ook in regel met de relevante reglementering.

De controle op het naleven van de GDPR zal worden uitgevoerd door de inspectiedienst binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit.  De sancties zijn uiteenlopend gaande van een  waarschuwing tot en met een boete van maximum 20 miljoen euro (of 4 % van de globale omzet).

Gewijzigde opzeggingstermijnen bij het begin van de tewerkstelling

Vanaf 1 mei 2018 gelden voor de werkgever nieuwe opzeggingstermijnen indien hij een werknemer ontslaat op het ogenblik dat deze minder dan 6 maanden anciënniteit heeft. De nieuwe termijnen gelden ook om de opzegvergoeding te bepalen bij verbreking van de arbeidsovereenkomst. Alle opzeggingen, betekend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 mei blijven hun gevolgen behouden.

In overzicht gaat het om volgende opzeggingstermijnen:

Anciënniteit

Opzegtermijnen door de WG betekend vanaf 1 mei 2018 in weken

Opzeggingstermijnen door de WG betekend vóór 1 mei 2018 in weken

Wijziging?

< 3 maanden

   1

   2

- 1

tss 3 en < 4 maanden

   3

   4

- 1

tss 4 en < 5 maanden

   4

   4

  0

tss 5 en < 6 maanden

   5

   4

+ 1

De wijziging geldt enkel voor een opzegging betekend door de werkgever. De termijnen in acht te nemen door de werknemer wijzigen niet.

  1187