Wat verandert er op 1 mei 2016?

1 meiDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

1. Sociaal Strafwetboek

Vanaf 1 mei 2016 zijn er diverse aanvullingen en wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek. Hieronder vindt u enkele voorbeelden die specifiek betrekking hebben op de inbreuken en hun bestraffing.

  • Voor een werkgever die nalaat om risico-analyse te doen in verband met de psychosociale risico’s in zijn onderneming, kan een strafrechtelijke geldboete opgelegd worden van 100 tot 1000 euro (x opdeciemen (=6)) of een administratieve boete van 50 tot 500 euro (x 6). Dit is een sanctie niveau 3. Sedert 2014 heeft elke werkgever immers de plicht om in het arbeidsreglement een aantal preventiemaatregelen te voorzien omtrent werknemers die mogelijk fysieke of psychische schade zouden kunnen ondervinden ten gevolge van elementen van de arbeidsorganisatie, arbeidsduur,  arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden,… Deze preventiemaatregelen moeten uitgeschreven worden na een risico-analyse die de werkgever moet doen in overleg met de werknemers en met de preventie-adviseur psychosociale aspecten.  Een heleboel verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgeving worden nu gedetailleerd beschreven en uitdrukkelijk bestraft in het Sociaal Strafwetboek.
  • Ook met een sanctie niveau 3 (zie hierboven) kan een werkgever bestraft worden die geen rookvrije ruimten ter beschikking stelt van zijn medewerkers, of die toelaat dat er in de werkruimten, de sociale ruimten (zoals de refter) of in vervoermiddelen voor gemeenschappelijk woon-werkvervoer gerookt wordt.  Zelfs wanneer de werkgever met instemming van het CPBW een rookkamer voorziet, mag hij niet toelaten dat werknemers er gaan roken tijdens de werkuren als dat een ongelijke behandeling zou doen ontstaan tussen rokers en niet-rokers.
    Als kan aangetoond worden dat een eventuele inbreuk gezondheidsschade heeft toegebracht aan een werknemer of uitgemond is in een arbeidsongeval, kan een sanctie niveau 4 opgelegd worden (gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of strafrechtelijke boete van 600 tot 6000 euro (vermeerderd met de opdeciemen, zie hoger)  of een administratieve boete van 300 tot 3000 euro (vermeerderd met de opdeciemen).

Zie hierover ook ons bericht Wetgever actualiseert Sociaal Strafwetboek.

2. Elektronische ecocheques

De elektronische ecocheque is wettelijk ingevoerd met ingang van 1 januari 2016. Omdat de erkende uitgevers nog even tijd nodig hadden om alles technologisch op punt te zetten, zal de effectieve start van de aflevering van de elektronische ecocheque pas op 1 mei 2016 plaatsvinden.

Ter herinnering: deze ecocheque is net als de papieren variant gebonden aan een aantal voorwaarden om vrijgesteld te zijn van belasting en RSZ. Bijkomende voorwaarden voor de elektronische cheque specifiek zijn onder meer :

  •  aantal en het brutobedrag ervan op de loonbrief vermelden;
  •  saldo en geldigheidsduur van reeds afgeleverde en niet-gebruikte cheques moet door de werknemer gecontroleerd kunnen worden vooraleer hij de elektronische ecocheque gebruikt;
  •  elektronische ecocheques kunnen enkel uitgegeven worden door erkende uitgevers.

 
Voor wie reeds elektronische maaltijdcheques heeft bij eenzelfde uitgever, kunnen deze ecocheques op een en dezelfde kaart afgeleverd worden als de maaltijdcheques wat het gebruiksgemak vanzelfsprekend ten goede komt.

Zie hierover ook ons bericht Ecocheques kunnen nu ook elektronisch.

Annelies Baelus
Director Opleidingen bij Acerta Consult

Gepubliceerd op 29-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  198