Wat verandert er op 1 juni 2017? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

1 juniDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Tom Dirix, Juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Stijging sociale uitkeringen

Vanaf 1 juni stijgen de sociale uitkeringen met 2%. Dit is het gevolg van de inflatie en de – weliswaar afgevlakte – koppeling van deze lonen en uitkeringen aan de inflatie. Lonen en sociale zekerheidsuitkeringen zijn in België gekoppeld aan de inflatie. Als de inflatie stijgt of (uitzonderlijk) daalt, heeft dit tot gevolg dat de lonen en sociale zekerheidsuitkeringen hieraan aangepast worden.


De wijze van aanpassing van de lonen aan de inflatie wordt vastgesteld in cao’s die hierover gemaakt worden per paritair comité. Sommigen indexeren op een vast moment, anderen telkens wanneer de inflatie de “spilindex “ heeft bereikt of overschreden.  


De aanpassing van de sociale zekerheidsuitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen, ...) is wettelijk bepaald.

Wijziging ecocheques

Naast een indexatie van de sociale uitkeringen zijn de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) ook akkoord om de regeling in verband met ecocheques aan te passen.

In concreto kunnen er vanaf 1 juni meer producten aangekocht worden met ecocheques. Zo zijn er meer mogelijkheden bij de aankoop van tweedehandsproducten. Zoals bijvoorbeeld de aankoop van alle tweedehandse kleine elektro. Met de nieuwe lijst van producten en diensten die aangekocht kunnen worden met ecocheques wordt er getracht om te beantwoorden aan de huidige milieu-uitdagingen. Ook herstellingen van producten werden toegevoegd aan de lijst. De toekenning van ecocheques aan werknemers wordt geregeld via cao’s die hierover gemaakt worden per paritair comité.

Tom Dirix

Juridisch adviseur Acerta


 

SocialEye Benefits moduleIn SocialEye vindt u een overzicht van de sectoren waar ecocheques voorzien zijn:
Ecocheque: overzicht sectorale afwijkingen 

U vindt in SocialEye ook meer informatie over de toekenning van ecocheques. Zie bijvoorbeeld:

Gepubliceerd op 29-05-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  394