Wat verandert er op 1 juli 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Ellen Lammens, Juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 29-06-2018

Ellen Lammens
Juridisch adviseur Acerta
light-bulb-1407610

Bedrag dienstverplaatsingen

Werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze daardoor maken. Werkgevers kunnen zich voor het bepalen van deze kostenvergoeding baseren op de vergoeding die de federale ambtenaren krijgen voor hun dienstverplaatsingen.

Het bedrag dat van toepassing is voor die ambtenaren werd voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 vastgesteld op 0,3573 euro/kilometer. Dit is een stijging ten opzichte van het bedrag dat gold tot 30 juni van dit jaar. Deze kilometervergoeding kan vrij van belastingen en sociale bijdragen worden toegekend.

Gaan de starterjobs van start op 1 juli?

In het kader van de Relancewet werd een oude maatregel van onder het stof gehaald en opgefrist. Sinds 2015 is het niet meer mogelijk om minder loon te betalen aan een jongere werknemer. Voordien was dit wel het geval, toen er degressieve jongerenlonen in voege waren. Aangezien de loonkost nog steeds een heikel punt is in ons land en men tegelijkertijd de tewerkstellingskansen van onervaren jongeren wil bevorderen, werd naar een manier gezocht om beide partijen tevreden te stellen. De werkgever zal immers sneller geneigd zijn een jongere zonder ervaring aan te werven als die hem niet te veel kost. Terwijl de jongere het recht behoudt op een volwaardig minimumloon. En zo werden de starterjobs geboren. Artikel 18 van de Relancewet treedt officieel in werking op 1 juli 2018, voor arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf die datum, maar in de praktijk zal de maatregel nog niet kunnen toegepast worden door werkgevers.

Wanneer een jonge werknemer in aanmerking komt voor een starterjob, mag zijn werkgever hem tijdelijk een lager brutoloon betalen. Dat verlies voor de jongere moet de werkgever wel compenseren door ook maandelijks een netto toeslag te betalen. De kost van de toeslagen kan de werkgever dan weer compenseren door die af te trekken van zijn aangifte in de bedrijfsvoorheffing.

De maatregel staat open voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar oud die geen of weinig werkervaring hebben. Die voorwaarde wordt getoetst door de RSZ wanneer de werkgever de jongere aanmeldt in Dimona.

Helaas moeten we u vandaag melden dat er nog onduidelijkheid is over de bedragen van deze netto toeslagen. Normaal gezien zou er voor 1 juli een koninklijk besluit verschijnen met daarin de bedragen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd en het is koffiedik kijken wanneer dit er wel zal komen.

  1000