Wat verandert er op 1 juli 2017? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Ellen Lammens, Juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 29-06-2017

07-juli

1. Bedrag dienstreizen

Werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze daardoor maken. Werkgevers kunnen zich voor het bepalen van die kostenvergoeding baseren op de vergoeding die de federale ambtenaren krijgen voor hun dienstverplaatsingen. Het bedrag dat van toepassing is voor die ambtenaren werd vastgesteld op 0,3460 euro/kilometer voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Dit is een stijging ten opzicht van het bedrag dat gold tot 30 juni van dit jaar. Werkgevers uit de privésector kunnen deze kilometervergoeding dus ook toekennen, vrij van belastingen en sociale bijdragen.

2. Alternerend leren en studentenarbeid 

Momenteel kunnen jongeren verbonden met een overeenkomst alternerend leren niet tewerkgesteld worden als jobstudent. Zij kunnen bijgevolg geen gebruik maken van het sociaal en fiscaal gunstig regime zoals dat voor jobstudenten geldt.

Vanaf 1 juli 2017 zal deze regelgeving echter veranderen en zullen ook jongeren die verbonden zijn met een overeenkomst alternerend leren kunnen werken als jobstudent. Deze tewerkstelling zal wel moeten gebeuren bij een andere werkgever dan degene waarbij hij verbonden is met zijn overeenkomst alternerend leren. Op die manier wil de regering vermijden dat er verwarring ontstaat tussen het aspect alternerend leren, waar het aanleren van een beroep centraal staat en het werken als student, waar de focus ligt op het werken en niet op het aanleren van een beroep.

3. Aanpassing lonen van de ambtenaren en aantal social profitsectoren

De spilindex van toepassing in de publieke sector en in de private social profitsectoren (met uitzondering van de federale gezondheidssector) werd overschreden in de maand mei. Daarom dienen de lonen en de wedden vanaf juli 2017 met 2 % te worden verhoogd (d.i. de tweede maand na overschrijding). Het gaat daarbij zowel om de baremieke als de werkelijke lonen. Ook de haard- en standplaatsvergoeding en de overige weddesupplementen volgen de indexaanpassing.

Gelet op de timing vormt het vakantiegeld, net als vorig jaar, een bijzonder aandachtspunt. Het dubbel vakantiegeld voor een bediende wordt berekend op basis van het loon van de maand waarin hij zijn hoofdvakantie opneemt. Wanneer dat bijvoorbeeld in augustus is, dan moet het geïndexeerde loon van augustus als berekeningsbasis worden genomen en moet er mogelijks een bijpas gebeuren.

 

Ellen Lammens

Juridisch adviseur Acerta

  872