Wat verandert er op 1 juli 2016 ?

1 juli 2016De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

1. De Vlaamse doelgroepverminderingen wijzigen met ingang van 1 juli 2016. Door de overdracht van deze federale bevoegdheid naar de gewesten, is er nu in elk gewest een aparte regeling mogelijk. In Vlaanderen is men klaar en gaan de nieuwe doelgroepverminderingen van start op 1 juli. Deze RSZ-verminderingen kunnen door werkgevers genoten worden als ze zwakke, kwetsbare doelgroepwerknemers aanwerven of tewerkstellen. Vlaanderen houdt drie doelgroepen over:

  • Laaggeschoolde jongeren (minimum 25 jaar in kwartaal van aanwerving) met een refertekwartaalloon minder dan 7.500€ (tweede jaar 8.000€).
  • Oudere werknemers (55 jaar of ouder) die in de onderneming werkzaam zijn (zittende werknemers) of aangeworven worden (nieuwe werknemers). Deze RSZ-vermindering geldt echter niet voor social profit (categorie 2). De aanwervingskorting voor oudere werknemers vervangt de tewerkstellingspremie 50+ die vanaf 1 juli afgeschaft wordt. Zo moet de oudere werknemer voor zijn aanwerving ook minstens 1 dag ingeschreven zijn als niet werkende werkzoekende bij de VDAB om de korting te generen voor de werkgever.
  • Werknemers met een arbeidshandicap. Voor hen kan de werkgever een tussenkomst bekomen via de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).  Deze reglementering is niet nieuw en leidde er in het verleden ook al toe dat in geval van tewerkstelling van een werknemer met een arbeidshandicap, werkgevers een premie tot 40% (in uitzonderlijke gevallen 60%) van een geplafonneerd loon kunnen bekomen bij het departement Werk en Sociale Economie (met tussenkomst van de VDAB).

De nieuwe doelgroepverminderingen zijn van toepassing op een beperktere groep werknemers (geen langdurig werklozen meer bijvoorbeeld) en bovendien is de RSZ-vermindering meestal ook iets kleiner dan voorheen.  Oude doelgroepverminderingen kunnen nog bekomen worden voor werknemers die in dienst komen voor 1 juli 2016 en de voordelen ervan vallen ten laatste weg op 31 december 2018. Er zijn een rits overgangsmaatregelen van kracht, die een vlotte overschakeling mogelijk moeten maken.

Meer informatie in het volgende artikel Vlaams doelgroepenbeleid telt maar 3 doelgroepen (SocialEye)

2. Voor werknemers die hun job niet kunnen uitvoeren wegens overmacht (terreuraanslagen van 22/3/2016) kon de werkgever een aanvraag tot toekenning van economische werkloosheid indienen bij de RVA  tot en met 30 juni 2016. Voor bedrijven die werknemers tewerkstellen in en rond de luchthaven van Zaventem, volstaat het om te verwijzen naar de aanslag van 22 maart jongstleden.  Andere werkgevers moeten motiveren. Deze termijn waarbinnen de terreurdaden als overmacht aanvaard kunnen worden, is nu verlengd tot en met 30 september 2016.

Meer informatie op SocialEye onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

3. Het forfait waaraan de staat de kilometerkost terugbetaalt aan zijn ambtenaren voor verplaatsingen met de eigen wagen, zou per 1 juli aanstaande vermoedelijk dalen. Het huidige bedrag is 0,3412€/km en mogelijk zou dit zakken tot 0,3363€/km. Dit bedrag moet echter nog bevestigd worden door de fiscale administratie. Dit kilometerforfait wordt door veel privéwerkgevers ook gebruikt om aan hun werknemers een kilometervergoeding terug te betalen.

Gepubliceerd op 27-06-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  71