Wat verandert er op 1 januari 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Kaatje Verloes, juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 28-12-2017

Kaatje Verloes
Juridisch adviseur Acerta
new-years-day-2446896_1920

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexijobs

Een flexijob laat toe om, onder bepaalde voorwaarden, voordelig bij te verdienen. Voorheen was dit enkel mogelijk in de horecasector. Vanaf 1 januari 2018 zal dit mogelijk zijn in volgende sectoren:

  • horeca (PC 302);
  • bakkerijen (PC 118.03);
  • handel in voedingswaren (PC 119 en 202);
  • zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
  • grote kleinhandelszaken (PC 311),
  • warenhuizen (PC 312);
  • kappers, schoonheidssalons en fitnesscentra (PC 314).

Ook gepensioneerden zullen vanaf 1 januari 2018 als flexi-jobwerknemer aan de slag kunnen gaan.

Invoering van een activeringsbijdrage

Vanaf 1 januari 2018 wordt er een bijzondere bijdrage ingevoerd die de werkgever dient te betalen indien hij bepaalde werknemers vrijstelt van prestaties. De werkgever moet deze bijdrage betalen tot het moment waarop de werknemer het recht heeft om met pensioen te gaan.

Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de werknemer en is afhankelijk van het feit of hij al dan niet toegang heeft tot opleidingen waardoor hij kan re-integreren op de arbeidsmarkt. Heeft de werknemer een tewerkstelling van 1/3e gedurende een volledig kwartaal, dan wordt de werkgever vrijgesteld van deze bijdrage. Deze 1/3e tewerkstelling kan zijn als werknemer bij één of meerdere andere werkgever(s) ofwel als zelfstandige.   

Een responsabiliseringsbijdrage bij deeltijdse arbeid

De wetgever wil werkgevers die deeltijdse werknemers in dienst hebben en die genieten van een inkomensgarantie-uitkering, stimuleren om hen meer te werk te stellen indien er beschikbaar werk is.

De responsabiliseringsbijdrage zal verschuldigd zijn wanneer de werkgevers niet voldoen aan hun verplichting om deze deeltijdse werknemers meer tewerk te stellen wanneer er wel beschikbaar werk is. De bijdrage bedraagt 25 euro per deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet per maand waarin de werkgever in gebreke blijft.

De versoepeling van de arbeidsregeling e-commerce

In het verleden konden enkel welbepaalde sectoren nachtarbeid invoeren voor e-commerceactiviteiten. Voortaan kunnen alle sectoren die een e-commerceactiviteit uitvoeren hiervan gebruik maken.

Er komt bovendien een specifiek kader dat ondernemingen toelaat om nachtarbeid op eenvoudige wijze in te voeren gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Bovendien wordt het gedurende deze periode mogelijk om zondagarbeid in te voeren. Na deze periode kan de regeling definitief gemaakt worden door het sluiten van een cao.

De verdubbeling van de Wijninckx-bijdrage

De Wyninckxbijdrage, of ook wel de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, verhoogt van 1,5% naar 3 % vanaf 1 januari 2018.  Deze bijdrage is te storten in het 4e kwartaal van 2018 en komt bovenop de bestaande bijdrage van 8,86%.  Het is louter verschuldigd indien het totaal van de bijdragen en/of premies voor aanvullend pensioen (van zowel de werkgever als de werknemer) hoger zijn dan 31.836 euro (actueel bedrag 2017).

  1708