Wat verandert er op 1 december 2016?

1. decemberDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand. De voornaamste wijziging voor december betreft de re-integratie van zieken op de arbeidsmarkt. De Ministers Peeters en De Block hebben twee Koninklijke Besluiten klaar die in voege zullen treden vanaf 1 december om de cijfers van zieken die van het werk weg blijven of die geen job vinden terug te dringen. 

1. Re-integratietraject voor langdurig zieken in de onderneming

Het initiatief om opnieuw aan de slag te gaan, kan uit verschillende hoeken komen. De werknemer kan er zelf om vragen en dit ongeacht de duur van zijn afwezigheid wegens ziekte. De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal hoe dan ook voor elke zieke werknemer binnen de twee maanden na de start van de ziekte nagaan of werkhervatting mogelijk is. Ook de werkgever kan de werkhervatting voorstellen, maar pas als de zieke werknemer vier maanden afwezig is geweest. Van wie het initiatief ook komt, het re-integratietraject zal altijd opgestart worden door de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer. Hij doet de aanzet, maar laat zich hierbij begeleiden door alle betrokken partijen, zijnde de werknemer, zijn dokter, de adviserend geneesheer van de mutualiteit en eventueel ook de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.

Het voorstel wordt besproken tussen werknemer en werkgever. Ook de mutualiteit zal moeten beoordelen of het plan past in het kader van de progressieve werkhervatting binnen de ziekteverzekering. Eens er een akkoord is, wordt dit in een re-integratieplan gegoten, dat op geregelde tijdstippen zal worden geëvalueerd. Wenst de werkgever hier niet op in te gaan, dan moet hij kunnen motiveren waarom. De werknemer kan evengoed niet akkoord gaan.

De werknemer ontvangt uiteraard een loon voor de dagen die hij werkt. Daarbovenop ontvangt hij een ziekte-uitkering voor de dagen van afwezigheid. Om de re-integratie te bevorderen kan de cumul van loon en uitkering tot boven het normale niveau van het loon gaan. Zo zou een zieke die terug het werk hervat à rato van een dag per week toch zijn volledige ziekte-uitkering behouden. De regels hierover staan in het wetsontwerp, dat nog moet goedgekeurd worden door het Parlement.

Tot slot moeten alle ondernemingen een collectief re-integratiebeleid opstellen en dit regelmatig evalueren.

2. Rechtszekerheid voor werkgever en werknemer

Naast de re-integratietrajecten, heeft de regering nog een pijnpunt aangepakt. Namelijk de onduidelijkheid die er was voor de betrokkenen over het lot van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van progressieve werkhervatting. Jaren van praktijk worden nu in wet omgezet. Zo is er niet opnieuw recht op gewaarborgd loon bij herval van de zieke. En wordt voor eens en voor altijd duidelijk dat de verbrekingsvergoeding van een werknemer in progressieve werkhervatting moet worden berekend op het loon dat hij ontving voor hij ziek werd. Ook wordt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht enkel opengesteld voor werknemers die het hele re-integratietraject hebben doorlopen.

Annelies Baelus

Director Opleidingen bij Acerta Consult

Gepubliceerd op 01-12-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  184