Wat verandert er in 2020 voor jou als werkgever?

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe aard van deze veranderingen is het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Ook bij deze jaarwissel staan enkele belangrijke veranderingen op de planning.

Acerta zet zes sociaaljuridische wijzigingen op een rijtje die een impact hebben op jou als werkgever. Zo ga je goed voorbereid het nieuwe jaar tegemoet.

Gepubliceerd op 26-12-2019

Thematisch verlof: mantelzorg

2020

Sinds 1 oktober 2019 werden de bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand) aangevuld met mantelzorgverlof. Werknemers kunnen hun loopbaan voltijds of halftijds onderbreken of verminderen met 1/5 om als mantelzorger voor een erkend zorgbehoevend persoon te zorgen.

Om het mantelzorgverlof effectief te kunnen aanvragen, is er nog een koninklijk besluit nodig. De procedure om erkenning te krijgen als mantelzorger, ligt immers nog niet vast. Waarschijnlijk zal dit besluit in 2020 vorm krijgen.

Mobiliteit: meer belastingen voor ‘nephybrides’

Vanaf 1 januari 2020 wordt het belastbaar voordeel van alle aard van valse hybride bedrijfswagens anders berekend. Het gaat over oplaadbare hybride bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 met een elektrische batterij. Auto’s waarvan de energiecapaciteit minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht bedraagt of meer dan 50 gr CO2 per kilometer uitstoten, zullen hoger belast worden. In de praktijk stoten deze auto’s immers niet per se minder uit dan hun niet-hybride tegenhangers omdat ze weinig elektrisch rijden.

De herberekening van het belastbaar voordeel zal gebaseerd worden op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet-hybride voertuig of aan de hand van een formule (2,5 x de uitstootwaarde).

Ploegenarbeid: meer vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werknemers die in ploegen werken op werven, stijgt begin volgend jaar naar 18%. Deze vrijstelling moet werkgevers aanmoedigen om meer arbeiders in een ploegenstelsel aan te werven. Het uurloon dat minimaal vereist is om van deze lastenverlaging te genieten, verhoogt vanaf 1 januari 2020. 

Minder doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Als werkgever kan je een doelgroepvermindering of RSZ-vermindering krijgen als je iemand aanwerft of in dienst houdt die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, ouderen of mensen met een arbeidsbeperking. Je betaalt voor deze werknemers minder sociale zekerheidsbijdragen.

Vanaf 1 januari volgend jaar zijn er een aantal wijzigingen in het doelgroepenbeleid. Zo zal je voor middengeschoolde jongeren (jongeren met enkel een diploma van het secundair onderwijs) geen recht meer hebben op een vermindering en de leeftijd wordt opgetrokken van 55 naar 58 jaar.

Meer tussenkomst in vervoerskosten

Trein: op 1 februari 2020 verhoogt de NMBS haar tarieven van biljetten en abonnementen. Afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt, heeft deze verhoging een impact op jouw tussenkomst als werkgever.

Bus, tram, metro: Op dit moment betaal je een tussenkomst voor woon-werkverkeer als je werknemer meer dan 5 kilometer aflegt naar het werk. Vanaf 1 juli volgend jaar is dit al vanaf de eerste kilometer met de bus, tram, metro of waterbus. Het is nog even afwachten of De Lijn en de TEC ook hun tarieven zullen wijzigen.

Dimona-aangifte voor niet-onderworpen stagiairs

In 2020 zal je een Dimona-aangifte moeten doen voor alle niet aan de sociale zekerheid onderworpen stagiairs in je onderneming. Dit heeft te maken met de dekking door de arbeidsongevallenverzekering.

Voor bepaalde stages moet je nu al een Dimona-aangifte doen. Bijvoorbeeld voor personen die een individuele beroepsopleiding volgen en die je in Dimona meldt met het type IVT. Vanaf volgend jaar komt er een nieuw type STG bij. Dat zal gelden voor alle stagiairs die momenteel nog niet in Dimona gemeld moeten worden of die gemeld worden via een Dimona OTH.

De specifieke types IVT en TRI blijven bestaan. Voor deze types zal je wel extra informatie moeten meedelen. Voor alle stages die momenteel lopen en verder blijven lopen in 2020 zal je een Dimona OUT moeten doen op 31 december 2019, gevolgd door een Dimona IN op 1 januari 2020.

  995