Wat na de sociale verkiezingen? Enkele tips

VoteNa een drukke en ongetwijfeld spannende periode van sociale verkiezingen, worden de komende maanden de nieuw verkozen organen binnen uw onderneming gevormd. Heeft u nu reeds een comité of een ondernemingsraad, dan bent u vertrouwd met een huishoudelijk reglement opmaken. En heeft u ook al praktijkervaring met het organiseren van de vergaderingen en met het communiceren met uw werknemersafgevaardigden. Heeft u voor de eerste keer te maken met een OR of een CPBW, dan is het een hele uitdaging om deze vergaderingen efficiënt en constructief te organiseren. Deze 3 tips zetten u op weg.

Stel een huishoudelijk reglement op
De eerste taak van uw nieuw opgerichte OR of CPBW is het opmaken van een huishoudelijk reglement. Gedragsregels, praktische afspraken en ook rechten en plichten van beide partijen worden hierin vastgelegd. Zelfs wanneer u al een huishoudelijk reglement heeft, blijft het de eerste taak van de nieuw verkozen organen om een nieuw huishoudelijk reglement op te stellen. In dit reglement moeten een aantal verplichte vermeldingen opgenomen worden zoals de wijze waarop punten op de agenda gezet kunnen worden, het quotum dat moet aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen, ...


Geef op voorhand toelichting over agendapunten
Voor elk punt op de agenda van de vergadering voegt u bij de uitnodiging ook meteen best een korte samenvatting van de inhoud. Zo kunnen zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers zich op voorhand een idee vormen van wat er besproken zal worden en zich eventueel voorbereiden. Zo bevordert u de transparantie en vermijdt u dat iemand voor inhoudelijke verrassingen komt te staan.


Vermijd het agendapunt 'varia'
Het is best om op de agenda geen agendapunt 'varia' te vermelden. Meestal komen daar toch maar een heleboel losse onvoorbereide zaken aan bod. Per definitie is niemand op voorhand op de hoogte van wat daar verteld wordt. Dat dwingt partijen soms om onvoorbereid en onverwacht standpunten in te nemen en dat leidt vaak tot te snelle en oppervlakkige beslissingen of tot uitstel.

Bron: Acerta 

OVERLOROok interessant voor u

In de boekenreeks Sociaal overleg vindt u alle nodige informatie.

Deze reeks bestaat uit vier boeken:

Meer informatie kan u vinden op onze webshop.

Gepubliceerd op 24-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  157