Wat als de werkgever na 1 oktober nog loon in cash betaalt?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Vanaf 1 oktober 2016 bestaat de verplichting om het loon giraal te betalen. Wat als de werkgever hierna toch nog cash betaald? En moet het arbeidsreglement worden aangepast nav deze aanpassing?

Regeling betalingswijze van toepassing vanaf 1 oktober 2016 (art. 5 Loonbeschermingswet zoals gewijzigd bij wet 23 augustus 2015)

Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld betaald worden.
De uitbetaling van het loon van hand tot hand zal enkel nog mogen voor zover in die betaalwijze:

  • ofwel is voorzien door een in een paritair orgaan gesloten cao (d.w.z. dat een ondernemings-cao niet in aanmerking komt om de uitzondering te bepalen);
  • ofwel is voorzien door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Een KB van 26 december 2015 bepaalt de procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een akkoord of gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector.

Het KB geeft aan de in het bevoegd paritair (sub)comité vertegenwoordigde organisaties de mogelijkheid om het impliciet akkoord of het gebruik in de sector ter kennis te brengen aan de voorzitter van het paritair (sub)comité. Dat kan t.e.m. 30 september 2016. De andere in het paritair (sub)comité vertegenwoordigde organisaties beschikken dan over een termijn van 6 maanden om het sectoraal impliciet akkoord te betwisten of het sectoraal akkoord te verwerpen. Indien dergelijke negatieve reactie uitblijft, neemt het bevoegde paritair orgaan akte van het sectoraal akkoord of het gebruik. Het aldus vastgestelde sectoraal akkoord of gebruik kan evenwel ten allen tijde worden opgezegd. De procedure wordt hier niet verder besproken.

De thans geldende verplichting om in geval van de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de werknemer een kwitantie van deze uitbetaling ter ondertekening voor te leggen, blijft ongewijzigd bestaan.

Wijze van girale betaling (art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven)

De betaling van het loon in giraal geld geschiedt uitsluitend door middel van:

  • een postassignatie;
  • een circulaire cheque; of
  • een overschrijving op een bank- of postchequerekening.

Bij betaling van het loon in giraal geld heeft de werknemer in ieder geval het recht te kiezen voor een betaling door middel van een postassignatie of een circulaire cheque, eerder dan door middel van een overschrijving op een bank- of postchequerekening.

Meer informatie vindt u op SocialEye:

Wat als de werkgever het loon in strijd met deze regels toch nog in cash zou betalen?

Het loon wordt beschouwd als niet uitbetaald wanneer zulks is gebeurd met overtreding van de bepaling aangaande de verplichting van de girale betaling.
(Art. 47bis Loonbeschermingswet)

En moet het arbeidsreglement aangepast worden nav deze wijziging?

De wijze van betaling van het loon is een verplichte vermelding in het arbeidsreglement. Als er dus iets veranderd aan de wijze van betaling, vb. van een cash betaling naar een girale betaling zal dit ook moeten worden aangepast in het arbeidsreglement.

Meer informatie vindt u op SocialEye:


Bron: Chatvraag SocialEye

SocialEye Benefits moduleSocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.


Gepubliceerd op 21-09-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  963