Vrijwilligerswerk in België

vrijwilligerIn België zetten 1,16 miljoen mensen zich in als vrijwilliger. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Het is de eerste keer dat voor ons land volledige cijfers beschikbaar zijn.


Deze studie is er gekomen op vraag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, die ook heeft geholpen bij het formuleren van de vragen.


In absolute cijfers telt ons land eigenlijk zelfs 1,8 miljoen vrijwilligers. Maar slechts 1,16 miljoen daarvan zijn vrijwilliger in de betekenis van de Belgische wet: ze verrichten gratis prestaties binnen een organisatie. Het is die groep waar onderzoekers van de universiteit van Luik en Gent onderzoek naar deden.

Vier sectoren zijn dominant: sport, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. De overgrote meerderheid van het vrijwilligerswerk gebeurt in verenigingen. Gemiddeld werkt een vrijwilliger wekelijks bijna vier uur.

Door de vergrijzing vormen senioren de grootste groep vrijwilligers: ongeveer één Belgische vrijwilliger op de vier is ouder dan 60. Wat opleidingsniveau betreft, blijkt dat het percentage vrijwilligers stijgt met het behaalde diploma. Maar liefst 58 pct van de vrijwillige activiteiten wordt verricht door mensen met een diploma hoger onderwijs. De verschillen qua vrijwilligerswerk in Vlaanderen en Wallonië zijn weinig uitgesproken. 

Bron: FOD Sociale Zekerheid 

Vrijwilligers zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de RSZ-wet. Hoewel vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is, kunnen toch bepaalde kostenvergoedingen betaald worden. Meer informatie hierover kan u vinden in SocialEye:

Gepubliceerd op 04-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  56