Vijf jaar wet eenheidsstatuut: ‘Er is nog maar een kleine stap gezet’

Uit De Juristenkrant nr. 396 van 23 oktober 2019

In 2019 viert de wet op het eenheidsstatuut haar vijfde verjaardag. Advocaten Olivier Wouters en Arnout Crauwels van Claeys & Engels doorploegden vijf jaar rechtspraak over de contradicties tussen de wet en de parlementaire voorbereiding. ‘Eigenlijk wordt de rechter daar in een rol geduwd die niet altijd comfortabel is.’

Gepubliceerd op 24-10-2019

Ruth Boone

Dat de wet zelf ook weer het voorwerp van juridische procedures zou worden, was voorspeld, en is ook bewaarheid geworden, bevestigen Oliver Wouters (links op de foto’s) en Arnout Crauwels: ‘We hebben vastgesteld dat er heel wat rechtspraak is over de zogenaamde ‘dubbele fotoregeling’, de overgangsbepalingen voor arbeidsovereenkomsten die tot stand waren gekomen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Reden daarvoor is dat de wet niet altijd overeenstemt met de wil van de wetgever, zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding. Er zit soms wat contradictie in.’

engels-62019
(c) Wouter Van Vaerenbergh
  920