Verlenging tijdelijke werkloosheid n.a.v. aanslagen

Ondernemingen uit Brussel en Vlaams-Brabant die hun personeel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart niet aan het werk kunnen  ouden, kunnen tot 30 juni onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook mogelijk tot 30 juni, maar mits motivering.

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Ook het stelsel ‘tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ is een optie, voor arbeiders en, onder specifieke voorwaarden, ook voor bedienden.

“We helpen werkgevers en werknemers zo een moeilijke periode te overbruggen. Op die manier vermijden we ontslagen en, erger, faillissementen. We doen dit in een context die al moeilijk is, maar we doen hiermee het juiste. Niet helpen komt ons uiteindelijk als samenleving duurder te staan,” vindt Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd reeds automatisch aanvaard tot 30 april. Minister Peeters heeft beslist om dit automatisme voor Brussel en Vlaams Brabant te verlengen tot 30 juni.
Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht na 30 april ook nog mogelijk, echter mits motivering.

Het stelsel is bijvoorbeeld mogelijk voor wie werkt in de luchthaven van Brussel-Nationaal, taxichauffeurs en personeel van schoonmaakbedrijven, koerierdiensten, …. Het is ook mogelijk voor wie als werkgever ook buiten het Brusselse Gewest of in Vlaams Brabant bv. een winkel, hotel, restaurant, reisbureau, autocaronderneming, … uitbaat en een sterke daling ondervindt van het aantal klanten door annulering van reserveringen.

De verlenging tot 30 juni van de onvoorwaardelijke toepassing van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht voor de in Brussel en Vlaams Brabant getroffen ondernemingen, betekent voor deze ondernemingen zuurstof om een moeilijke periode te overbruggen. Ze hoeven de loonkosten van hun personeel niet (volledig) te betalen, terwijl er voor hen toch een vervangingsinkomen is van 65% van hun vroeger loon, eventueel aangevuld met een toeslag van hun werkgever. Daardoor kunnen
ontslagen vermeden worden.

“Uit de cijfers van de RVA blijkt dat er sinds de aanslagen tot nog toe 2.700 aangiften van tijdelijke erkloosheid door overmacht waren vanwege 1.020 verschillende werkgevers, alles samen 23.000 werknemers. De werkloosheidsbureaus van de RVA behandelden sinds de aanslagen 1.944 dossiers, stuk voor stuk met gunstig gevolg. In normale tijden ontvangt de RVA honderd tot 200 dergelijke aanvragen. In maart waren het er al wel 1502”, licht Minister van Werk Kris Peeters toe.

Persbericht Kris Peeters van 22 april 2016

Persmededeling: Uitstel mogelijk van betaling patronale lasten na terreuraanslagen (Nieuws 15/04/2016)

Update - Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen (Nieuws 06/04/2016)

Gepubliceerd op 27-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  130