Verkiezingen op 26 mei 2019: waar moet u als werkgever op letten?

Zondag 26 mei 2019 zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Wanneer u als werkgever mensen tewerkstelt op zondag moet u met een aantal zaken rekening houden.

Gepubliceerd op 21-05-2019

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
man stopt brief in stembus

Stemplicht

België kent een algemene stemplicht en dus moeten alle stemgerechtigden zich naar het stembureau begeven om hun stem uit te brengen. U moet dus als werkgever toestaan dat uw werknemer het werk verlaat om zijn stemplicht te vervullen.

Voor deze afwezigheid moet u echter geen loon betalen. Dat komt omdat het Kieswetboek uitdrukkelijk bepaalt dat wie om beroepsredenen niet kan gaan stemmen, aan eender wie een volmacht kan geven.

De werknemer heeft hierdoor dus altijd de mogelijkheid om gewoon te gaan werken (behoud van loon) en per volmacht te stemmen (vervullen van de stemplicht).

Om die volmacht te kunnen geven, heeft de werknemer een attest nodig van de werkgever waarin deze verklaart dat de werknemer zich om beroepsredenen niet naar het stembureau kan begeven.

De werknemer heeft uiteraard steeds het recht om toch persoonlijk te gaan stemmen. In dat geval kan de werkgever vragen om een document waaruit blijkt dat de werknemer effectief is gaan stemmen.

Zetelen in stem- of telbureau

Daarnaast kan het ook zijn dat uw werknemer opgeroepen wordt om te zetelen in een stem- of telbureau. In dat geval gelden volgende principes.

De werknemer mag met behoud van loon van het werk afwezig blijven voor de uitoefening van het ambt van bijzitter:

  • wanneer hij bijzitter is in een hoofdstembureau of enig stembureau en dit gedurende de tijd die daarvoor nodig is;
  • wanneer hij bijzitter is in een hoofdbureau voor stemopneming en dit voor de tijd die daarvoor nodig is met een maximum van 5 dagen.

De werknemer mag van het werk afwezig blijven – maar in dat geval zonder behoud van loon, behalve indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst daarin zou voorzien:

  • wanneer hij bijzitter is in een stembureau of een bureau voor stemopneming dat geen hoofdbureau is;
  • wanneer hij de functies van voorzitter of secretaris van een bureau uitoefent.
  609