Uw sectorale CAO is achterhaald: wat nu?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Een van uw werknemers wordt vader en wil zijn vaderschapsverlof opnemen. U valt onder PC 200 en heeft de reflex om de sectorale CAO van 29 mei 1989 toe te passen. Daar leest u dat uw werknemer recht heeft op drie dagen vrij te kiezen door de werknemer binnen de 12 dagen vanaf de dag van de bevalling.

U dacht nochtans dat hij recht heeft op 10 dagen. Artikel 30, § 2 van Arbeidsovereenkomstenwet voorziet inderdaad een recht op 10 dagen verlof voor de geboorte van een kind wiens afstamming wettelijk is vastgesteld ten aanzien van de werknemer. Deze laatste kan die 10 dagen vrij kiezen binnen de 4 maanden vanaf de datum van de bevalling.

U wordt dus geconfronteerd met twee tegenstrijdige rechtsbronnen. Wat moet u in dit geval doen?

Hiërarchie van de rechtsbronnen

Wanneer u beschikt over meerdere bronnen van rechten en plichten die elkaar tegenspreken, moet u dit oplossen door het beginsel van de hiërarchie van de rechtsbronnen toe te passen.

Als basisregel geldt dat in geval van conflict, een lagere rechtsbron plaats moet maken voor een hogere bron.

Op basis hiervan moet in het voorbeeld de wet toegepast worden omdat het op een hoger niveau staat dan de sectorale CAO. De werknemer heeeft dus recht op 10 dagen vaderschapsverlof, op te nemen binnen de 4 maanden vanaf de bevalling.

Gerechtvaardigde afwijkingen

Kan bijvoorbeeld in het arbeidsreglement voorzien worden om alle werknemers nog eens 2 extra dagen vaderschapsverlof toe te kennen bovenop de 10 dagen waarop zij al recht hebben overeenkomstig de Arbeidsovereenkomstenwet?

Hoewel het een rechtsbron betreft die lager staat in de hiërarchie van bronnen dan de wet, kan de bepaling van het arbeidsreglement echter wel worden toegepast. Ze is namelijk niet in strijd met de Arbeidsovereenkomstenwet, aangezien artikel 6 voorziet dat alleen bepalingen die de rechten van werknemers beperken of hun verplichtingen verergeren, nietig zijn. Dat is hier dus niet het geval.

Bron: Chatvraag SocialEye

 Meer informatie vindt u op SocialEye door te zoeken op ‘hiërarchie van de bronnen’:


Uw sectorale CAO is achterhaald: wat te doen? (Thematische fiche)
Hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers (Juridische module – W. van Eeckhoutte)

SocialEye Benefits moduleSocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.

Gepubliceerd op 11-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  105