Tweede Ondernemersparlement stemt voor nieuw statuut van autonome medewerker

Ondernemersparlement PartenaOp dinsdag 30 mei 2017 vond in het Egmontpaleis in Brussel het tweede Ondernemersparlement plaats, georganiseerd door Partena Professional.
Na het succes van het eerste Ondernemersparlement van vorig jaar over de modernisering van de sociale wetgeving, ging deze tweede editie over de vraag of er naast het statuut van werknemer en zelfstandige op de arbeidsmarkt plaats is voor een nieuw statuut dat meer flexibiliteit toelaat.

Op deze tweede editie van het Ondernemersparlement waren er zo’n 80 CEO’s en HR-managers aanwezig alsook Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie. Die liet alvast verstaan met veel interesse naar de debatten en voorstellen van het Ondernemersparlement te hebben geluisterd.

Vraag naar meer flexibiliteit

De deelnemers kregen eerst een aantal uiteenzettingen te horen van Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis, en Sandrino Graceffa, algemeen directeur van Smart, over de Belgische arbeidsmarkt. Net zoals Michel Halet, deputy CEO van Partena Professional, dat in zijn openingswoord had gedaan, wezen zij er op dat de bestaande wetgeving en arbeidsstatuten niet beantwoorden aan de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt. In onze toenemende deeleconomie zijn werkgevers en werknemers meer en meer op zoek naar een andere manier om de werkrelatie in te vullen. De twee bestaande statuten van werknemer of zelfstandige beantwoorden niet meer aan de huidige en toekomstige vraag naar meer flexibiliteit en meer zekerheid, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Dat heeft tot gevolg dat ondernemingen aarzelen om te investeren en nieuwe mensen in dienst te nemen. Om te groeien, doen ze vaak een beroep op valse zelfstandigen, wat een juridische onzekerheid veroorzaakt.

De autonome medewerker

Als oplossing stelde Partena Professional het nieuwe statuut van “autonome medewerker” voor. Die kan opgesplitst worden in twee types met volgende eigenschappen.

1. De autonome medewerker type werknemer:

 • Juridische zekerheid.
 • Vrijheid van de partijen.
 • Flexibiliteit.
 • Werkt in het bedrijf.
 • Vrijheid van organisatie van werktijd en/of werk.
 • Hiërarchische controle is mogelijk.
 • De werkgever is verantwoordelijk voor het betalen van de sociale zekerheid.

 

2. De autonome medewerker type zelfstandige:

 • Juridische zekerheid.
 • Vrijheid van de partijen.
 • Flexibiliteit.
 • Werkt in het bedrijf.
 • Vrijheid van organisatie van werktijd en/of werk.
 • Hiërarchische controle is niet mogelijk.
 • De werkgever is niet verantwoordelijk voor het betalen van de sociale zekerheid.

Het voorstel van Partena Professional bevatte de mogelijkheid om voor één van deze twee types van autonome werknemer te kiezen of om ze allebei aan te bieden.

93,5% stemt voor een nieuw statuut

Na de presentaties kregen de deelnemers aan het Ondernemersparlement een klein uur de tijd om opgesplitst in aparte groepen over het nieuwe statuut van “autonome medewerker” van gedachten te wisselen. Vervolgens werd er over de voorstellen gestemd. In een eerste stemronde konden de aanwezigen stemmen op volgende opties:

 1. Voor de autonome medewerker type zelfstandige.
 2. Voor de autonome medewerker type werknemer.
 3. Voor een mogelijke keuze uit de twee types.
 4. Het nieuwe statuut is niet nodig.

Optie 3 haalde het met 50% van de stemmen tegen 21,7% voor optie 1 en 2 en 6,5% voor optie 4. Dat wil ook zeggen dat 93,5% verklaarde voorstander te zijn van het nieuwe statuut.

In een tweede stemronde werd er gevraagd of het nodig is de bestaande statuten van werknemer en zelfstandige te laten evolueren. Daar was het antwoord overduidelijk met 91,7% ja-stemmen en 8,3% nee-stemmen.

Minister werkt mee

Minister Willy Borsus onderschreef in zijn slotwoord de behoefte aan een nieuwe werkvorm die in onze collaboratieve economie beter beantwoordt aan de vraag naar meer autonomie, meer flexibiliteit en meer creativiteit. Daarbij wees hij op de recente explosie van het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Hij bestempelde zichzelf als een voorstander van een grondige herziening van de arbeidsomstandigheden om meer flexibiliteit toe te laten.

Partena Ondernemersparlement iHij prees dan ook het initiatief van Partena Professional om daar een Ondernemersparlement over te organiseren.
Of het voorgestelde statuut van de autonome medewerker de juiste oplossing is, wou en kon hij uiteraard nog niet vertellen. Hij wil de voorstellen eerst nog bestuderen en onderzoeken wat de effecten ervan zullen inhouden.

Gesterkt door de bevindingen van het Ondernemersparlement, zal Partena Professional in de loop van de maand juni aan de Minister een visietekst voorleggen waarin de conclusies van het Ondernemersparlement vermeld staan en duidelijke voorstellen geformuleerd worden.

Partena Professional

Gepubliceerd op 09-06-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  271