Tijdschrift Oriëntatie bestaat vijftig jaar

Uit Oriëntatie nr. 9 van 2020

Oriëntatie bestaat vijftig jaar, en dat wilden wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De redactie heeft daarom een bijzonder feestnummer samengesteld. Met enige trots presenteren we u een aantal interviews: met Koen Lenaerts, Chris Engels en Lieven Lenaerts.

Gepubliceerd op 07-01-2021

Niet alleen ons tijdschrift bestaat vijftig jaar, ook de arbeidsrechtbanken mogen in 2020 die verjaardag vieren. Daarom vroegen we aan raadsheer Lieven Lenaerts, (tot voor kort) kamervoorzitter van het arbeidshof van Brussel wat meer context over vijftig jaar arbeidsrechtbanken. We spraken ook met Chris Engels, professor arbeidsrecht aan de KULeuven en advocaat-vennoot van het kantoor Claeys & Engels, over vijftig jaar arbeidsrecht met een Europese insteek. Want ons Belgisch recht is voor een groot stuk gestuurd door het Europese niveau.

oriëntatie-50-jaar

President van het Hof van Justitie Koen Lenaerts

Daarbij houdt het Hof van Justitie van de Europese Unie het kompas in de hand. Daarover hadden we de unieke kans om met de president van het Hof van Justitie van de EU Koen Lenaerts te praten. Als een van de belangrijkste mijlpaalarresten haalt hij het arrest Defrenne aan, waarbij voor het eerst een verdragsbepaling rechtstreeks kon ingeroepen worden. Hij zegt daarover: “Dat verdragsartikel had dus directe horizontale werking in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een ongemeen belangrijke jurisprudentie, die de weg heeft geëffend voor tal van uitspraken van het Hof over de rechten van werknemers. Die zijn trouwens niet beperkt gebleven tot een uitlegging van de verdragsartikelen, maar hadden later ook betrekking op bepalingen van het secundaire EU-recht – en tegenwoordig ook de grondrechten, zoals verder nog aan bod zal komen”.

Redactiecomité

Vijftig jaar Oriëntatie, dat is vijftig keer tien nummers per kalenderjaar. Dat zijn heel veel interessante bijdragen, van zeer goede auteurs uit het brede landschap van het sociaal recht. In die vijftig jaar is het redactiecomité ook een aantal keer gewijzigd.

Othmar Vanachter is er al bij van in 1984, dus toch al een mooie zesendertig jaar van die vijftig. Als professor, emeritus ondertussen, arbeidsrecht aan de KU Leuven is hij al jaren incontournable in dit domein. Graag willen we hem extra bedanken! Joris Deconinck kwam erbij in de jaren 90 van de vorige eeuw, dus is ook al meer dan twintig jaar op post. Joris is Global HR Director bij HP en biedt ons telkens interessante perspectieven vanuit de praktijk om thema’s aan te reiken waarover we publicaties kunnen voorzien. Olivier Wouters kent u als advocaat- vennoot en managing partner van Claeys & Engels. Hij maakt deel uit van de redactie sinds 2010 en publiceert regelmatig bijdragen in ons tijdschrift. Eerder was Pieter Smedts redactielid van Oriëntatie. Hij is gedurende meer dan 35 jaar actief geweest aan de balie van Brussel en Antwerpen bij het kantoor Claeys & Engels, en ruim 25 jaar actief in ons redactiecomité. Onze dank gaat ook uit aan alle redactiemedewerkers van Kluwer die in de voorbije jaren Oriëntatie op professionele wijze mee in goede banen hebben geleid zodat elk nummer binnen de strakke deadlines afgeleverd kon worden, en in het bijzonder onze huidige eindredacteur, Annelien Keereman, die alle interviews heeft afgenomen en dit jubileumnummer heeft samengesteld!

Tot slot willen we ook onze lezers bedanken voor hun trouw aan ons maandblad. Zonder hen zouden we deze verjaardag niet kunnen vieren. Daarom, heel oprecht: dank u wel! We hopen voor u nog eens vijftig jaar te mogen verdergaan.

Veel leesplezier!

De redactie

  468