Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk in het Brussels Gewest

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Dat melden de FOD WASO en de RVA op hun website.
  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingeroepen als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De actuele dreiging en de daaraan verbonden gevolgen zoals bv. de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.
 De overmacht houdt in dat het werk onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd, dus niet als het op werven op andere locaties kan doorgaan, als een vergadering ergens anders kan plaats vinden, als er aan telewerk kan gedaan worden,…
 De RVA verduidelijkt dat de huidige situatie voornamelijk in het Brussels Gewest en in Vilvoorde, en eventueel ook indirect op andere plaatsen, tot gevolg kan hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is wegens overmacht.
 De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg op de website van de RVA.

Bericht RVA ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge terreurdreiging’

Bericht FOD WASO ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor bedrijven in Brussels Gewest’

Impact van de terreurdreiging op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  92